[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Importera och exportera data med arbetsflöden import-export-workflows

Samla in data collecting-data-workflows

Arbetsflöden kan vara ett användbart sätt att automatisera vissa importprocesser. Oavsett om du importerar data från en lokal fil eller från en SFTP kan du använda arbetsflöden för att standardisera datahanteringsprocesserna.

Använd data från en lista: Läslista using-data-from-a-list--read-list

Data som skickas i ett arbetsflöde kan komma från listor där data har förberetts och strukturerats.

Den här listan kan ha skapats direkt i Adobe Campaign eller importerats av Import a list alternativ. Mer information om det här alternativet finns i page.

Mer information om hur du använder läslisteaktiviteten i ett arbetsflöde finns i den här sidan.

Läsa in data från en fil loading-data-from-a-file

De data som bearbetas i ett arbetsflöde kan extraheras från en strukturerad fil så att de kan importeras till Adobe Campaign.

En beskrivning av inläsningsdataaktiviteten finns i Inläsning av data (fil) -avsnitt.

Exempel på strukturerad fil som ska importeras:

lastname;firstname;birthdate;email;crmID
Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@example.com;124365
Mars;Daniel;17/11/1987;dannymars@example.com;123545
Smith;Clara;08/02/1989;hayden.smith@example.com;124567
Durance;Allison;15/12/1978;allison.durance@example.com;120987

När data har samlats in kan du använda dem i dina arbetsflöden, till exempel för att förbättra en leverans eller uppdatera databasen. Mer information finns på den här sidan.

Exportera data exporting-data-via-a-workflow

Arbetsflöden kan vara ett användbart sätt att automatisera vissa av dina exportprocesser eller exportera exakta datauppsättningar efter att ha använt några av de tillgängliga datahanteringsaktiviteterna för att omvandla dina data.

Exportåtgärder utförs med en Data extraction (file) activity. Mer information om hur du konfigurerar och använder aktiviteten finns i den här sidan.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1