[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Meddelandeserver messaging-server

Adobe Campaign hanterar utgående e-post internt, men en traditionell e-postserver krävs för att ta emot inkommande meddelanden som är länkade till returnerad e-post (från e-postmeddelanden). De postlådor som konfigureras på den här servern bearbetas automatiskt av programmet.

Alla servrar som konfigurerats för POP3-åtkomst kan användas för att ta emot returpost om de behåller rubrikerna för SMTP-meddelande-ID när de hämtar e-postmeddelandet. Implementeringar som använder Qmail, SendMail och Microsoft Exchange är till exempel under produktion. I vissa installationer av Lotus Notes/domino upptäcktes dock ett problem med att behålla meddelandehuvuden.

CAUTION
Den här e-postservern kan behöva hantera stora mängder: I initiala faser kan vanliga listor generera upp till 10 % studsfrekvens (om du skickar 100 000 meddelanden förväntas ta emot 10 000 studsar).
Därför rekommenderar vi att du inte använder företagets meddelandeserver för den här uppgiften eftersom den kan påverkas mycket.
Du bör konfigurera en specifik underdomän till din DNS och en dedikerad server för att skicka studsade meddelanden.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1