Konfigurera FDA-anslutningar specific-configurations-by-database-type

Beroende på vilka externa databaser du vill kunna komma åt från Adobe Campaign måste du utföra vissa specifika konfigurationer. Dessa konfigurationer innebär i princip att installera drivrutiner och deklarera miljövariabler som tillhör varje RDBMS på Adobe Campaign-servern.

Som regel måste du installera motsvarande klientlager på den externa databasen på Adobe Campaign-servern.

NOTE
Kompatibla versioner visas i Matris för kampanjkompatibilitet.

Konfigurationssteg fda-configuration-steps

Så här ställer du in åtkomst till en extern databas med FDA:

  1. Installera drivrutinerna och konfigurera det externa konto som motsvarar din databas på Adobe Campaign-servern. Se de databasspecifika sidorna listas nedan
  2. Testa det externa kontot eller skapa en tillfällig anslutning mellan Adobe Campaign och den externa databasen. Läs mer
  3. Skapa schemat för den externa databasen i Adobe Campaign. På så sätt kan du identifiera den externa databasens datastruktur. Läs mer
  4. Skapa vid behov en ny målmappning från det schema som skapades tidigare. Detta är nödvändigt om mottagarna av leveranserna kommer från den externa databasen. Den här implementeringen har begränsningar som rör meddelandepersonalisering. Läs mer

När dataschemat har skapats kan data bearbetas i Adobe Campaign arbetsflöden. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

Databasspecifik konfiguration fda-specific-configuration

Beroende på vilka externa databaser du vill kunna komma åt från Adobe Campaign måste du utföra vissa specifika konfigurationer. Dessa konfigurationer innebär i princip att installera drivrutiner och deklarera miljövariabler som tillhör varje RDBMS på Adobe Campaign-servern samt att konfigurera det externa kontot.

Följ länkarna nedan om du vill veta mer:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1