Felsökning av produktion troubleshooting

Det här avsnittet innehåller felsökningsprocedurer som rör Adobe Campaign allmänna produktionsproblem, som leverans- och arbetsflödeskörning, övervakning, databasunderhåll, anslutning osv.

Vanliga och allmänna frågor common-and-general-issues

  • På den här sidan visas de vanligaste problemen som uppstått för de listade modulerna.
  • På den här sidan visas vanliga felsökningsprocedurer som du bör följa när du stöter på problem med arbetsflödeskörning.
  • Den här sidan innehåller information om hur du ändrar eller återställer ett förlorat lösenord.
  • Den här sidan innehåller information om hur du återaktiverar konsoluppdateringsbegäran om du inaktiverar motsvarande alternativ.

Leveransfelsökning delivery-troubleshooting

Specifika åtgärder kan utföras vid problem med leveranser:

Relaterat ämne:

Problem med leveransresultat

Arbeta med loggar working-with-logs

Här följer några tips som hjälper dig att förbättra din upplevelse av loggar:

Databasproblem database-issues

Upptäck hur du kan lösa prestandaproblem genom att läsa upp följande avsnitt:

Förbättrade anslutningsmöjligheter connection-improvements

Om du stöter på anslutningsproblem kan du åtgärda dem på följande sätt:

Teknisk felsökning technical-troubleshooting

Gå till avsnitten nedan för att läsa mer om mer specifika problem:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1