nyckelfältelement keyfield--element

Innehållsmodell content-model-9

nyckelfält:==EMPTY

Attribut attributes-9

  • @xlink (MNTOKEN)
  • @xpath (MNTOKEN)

Överordnade parents-9

<key> , <dbindex />

Barn children-9

Ingen

Beskrivning description-9

Det här elementet definierar de fält som ska integreras i ett index eller en nyckel.

Attributbeskrivning attribute-description-9

  • xlink (NTOKEN): låter dig automatiskt referera till sekundärnycklar som definieras i kopplingen för en relationstabell (N-N-länk).
  • xpath (MNTOKEN): definition av ett index eller en nyckel på ett <attribute> -element. Det här attributet tar emot en Xpath som definierar sökvägen till schemaattributet som definierar nyckeln eller indexet.

Exempel examples-

Markering av fältet "sName" i ett index med en Xpath på "@name":

<keyfield xpath="@name"/>
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1