Konfigurera åtkomst till Vertica Analytics configure-fda-vertica

Använd alternativet FDA (Federated Data Access) i kampanjen om du vill bearbeta information som lagras i en extern databas. Följ stegen nedan för att konfigurera åtkomst till Vertica Analytics.

 1. Konfigurera Vertica Analytics på CentOS, Windows eller Debian
 2. Konfigurera det Vertica Analytics externa kontot i Campaign

Vertica Analytics i CentOS vertica-centos

Följ stegen nedan för att konfigurera Vertica Analytics i CentOS:

 1. Hämta ODBC-drivrutiner för Vertica Analytics. Klicka här och hämta den senaste Linux RPM-modulen.

 2. Därefter måste du installera unixODBC med följande kommando:

  code language-none
  yum search unixODBC
  yum install unixODBC.x86_64
  
 3. Om du redan har installerat servern Vertica Analytics installeras en ODBC-drivrutin. I så fall ska du uppdatera enheten enligt följande:

  code language-none
  #Switch to root
  sudo su
  
  #Install the package (add --force to update it)
  rpm -Uvh vertica-client-x.x.x-x.x86_64.rpm [--force]
  
  #Open odbcinst.ini
  vi /etc/odbcinst.ini
  
  #Add a section for Vertica Analytics and save
  [VerVertica Analyticstica]
  Description = Vertica Analytics ODBC Driver
  Driver = /opt/vertica/lib64/libverticaodbc.so
  
  #Open odbc.ini
  vi /etc/odbc.ini
  
  #Add your DSN in ODBC Data Sources section, for example:
  [ODBC Data Sources]
  VMart = "VMart database on Vertica Analytics"
  
  #Add a DSN definition section below, for example:
  [VMart]
  Description = Vmart Database
  Driver = Vertica Analytics
  Database = VMart
  Servername = # The name of the server where Vertica Analytics is installed. Use localhost if Vertica Analytics is installed on the same machine.
  UID = dbadmin
  PWD = <password>
  Port = 5433
  
  #Cleanup
  #Remove the ODBC package
  rm vertica-client-x.x.x-x.x86_64.rpm
  
 4. I Adobe Campaign kan du sedan konfigurera ditt Vertica Analytics-externa konto. Mer information om hur du konfigurerar ditt externa konto finns i det här avsnittet.

Vertica Analytics i Windows vertica-windows

 1. Hämta ODBC-drivrutinen för Windows. Om du vill installera drivrutinen för Windows måste du aktivera .NET Framework 3.5, annars försöker installationsguiden automatiskt aktivera och hämta den.

 2. Konfigurera ODBC-drivrutinen i Windows. Mer information finns på sidan

 3. I Adobe Campaign kan du sedan konfigurera ditt Vertica Analytics-externa konto. Mer information om hur du konfigurerar ditt externa konto finns i det här avsnittet.

Vertica Analytics på Debian vertica-debian

 1. Hämta ODBC-drivrutiner för Vertica Analytics. Klicka här för att påbörja hämtningen.

 2. Därefter måste du installera unixODBC med följande kommando:

  code language-none
  apt-get install unixODBC
  
 3. Om du redan har installerat servern Vertica Analytics installeras en ODBC-drivrutin. I så fall ska du uppdatera enheten enligt följande:

  code language-none
  #Switch to root
  sudo su
  
  #Move or copy the downloaded file and change to /root
  mv vertica_9.3..xx_odbc_x86_64_linux.tar.gz /
  cd /
  
  #Uncompress the file you downloaded
  tar vzxf vertica_9.3..xx_odbc_x86_64_linux.tar.gz
  
  #Remove the tar.gz since it is not needed anymore
  rm vertica_9.3..xx_odbc_x86_64_linux.tar.gz
  
  #Open odbcinst.ini
  vi /etc/odbcinst.ini
  
  #Add a section for Vertica Analytics and save
  [Vertica Analytics]
  Description = Vertica Analytics ODBC Driver
  Driver = /opt/vertica/lib64/libverticaodbc.so
  
  #Open odbc.ini
  vi /etc/odbc.ini
  
  #Add your DSN in ODBC Data Sources section, for example:
  [ODBC Data Sources]
  VMart = "VMart database on Vertica Analytics"
  
  #Add a DSN definition section below, for example:
  [VMart]
  Description = Vmart Database
  Driver = Vertica Analytics
  Database = VMart
  Servername = # The name of the server where Vertica Analytics is installed. Use localhost if Vertica Analytics is installed on the same machine.
  UID = dbadmin
  PWD = <password>
  Port = 5433
  
 4. I Adobe Campaign kan du sedan konfigurera ditt Vertica Analytics-externa konto. Mer information om hur du konfigurerar ditt externa konto finns i det här avsnittet.

Vertica Analytics externt konto vertica-external

Du måste skapa ett externt Vertica Analytics-konto för att ansluta Campaign-instansen till din Vertica Analytics-externa databas.

 1. Klicka på Administration > Platform > External accounts i Campaign Explorer.

 2. Klicka på New.

 3. Välj External database som det externa kontots Type.

 4. Konfigurera det externa Vertica Analytics-kontot måste du ange:

  • Type: Vertica Analytics

  • Server: URL för servern Vertica Analytics

  • Account: Användarens namn

  • Password: Lösenord för användarkonto

  • Database: Namn på databasen

Kopplingen stöder följande alternativ:

Alternativ
Beskrivning
TimeZoneName
Som standard är den tom, vilket innebär att systemtidszonen för Campaign Classicens programserver används. Alternativet kan användas för att framtvinga TIMEZONE-sessionsparametern.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1