[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Leveransstatus delivery-statuses

När en leverans har skickats visar kontrollpanelen en status som gör att du kan övervaka om sändningen har lyckats. Möjliga statusar beskrivs i avsnittet nedan.

Mer information om olika leveransfel som du kan träffa på och hur du löser dem finns på den här sidan.

Relaterade ämnen:

Lista över leveransstatus list-delivery-statuses

Status
Definitioner och lösningar
Skickat
Leveransen skickades korrekt till meddelandeleverantören (men mottagaren tog inte emot den).
Ignorerad
Leveransen skickades inte till mottagaren på grund av ett fel med deras adress. Den fanns antingen på blockeringslista, i karantän, inte tillhandahållen eller en dubblett.
Misslyckades
Leveransen kunde inte nå mottagaren på grund av en ogiltig adress eller en fullständig inkorg, till exempel. Den kan även länkas till ett problem med personaliseringsblock eftersom de kan generera fel när scheman inte matchar leveransmappningen. Se Om leveransfel
Väntande
Leveransen är klar att skickas och kommer att bearbetas av leveransservern (MTA). Se Väntande status.
Ej tillämpligt
Leveransen har tagits med i beräkningen av servern (MTA) men har inte bearbetats.
Leveransen har avbrutits
Leveransen avbröts av en operator.
Tjänsteleverantören
har tagit hänsyn till
SMS-tjänstleverantören tog emot leveransen.
Om du har uppgraderat till Förbättrat MTA för värdbaserade eller hybridbaserade installationer vidarebefordrades meddelandet från Campaign till Förbättrat MTA.
Mottaget på mobilen
Mottagaren tog emot SMS på sin mobila enhet.
Skickat till tjänstleverantören
Leveransen skickades till SMS-tjänstleverantören men har inte tagits emot än.
Förberedd
Mellanliggande status används endast för externa anslutningar som mobilkanalen. Det följer statusen Väntande och är den externa kopplingen som avgör följande status.

Mer information om hur du optimerar leveransen av dina Adobe Campaign-e-postmeddelanden finns i det här avsnittet. Mer information om leveransbarhet finns i Adobe Deliverability Best Practice Guide.

Väntande status pending-status

När du har bekräftat leveransen kan du se att leveransstatus är Pending. Den här statusen innebär att körningsprocessen väntar på att vissa resurser ska vara tillgängliga.

Statusen Pending kan först innebära att din leverans har schemalagts och väntar tills det angivna datumet. Mer information finns i avsnittet Leveransplanering.

Om leveransen inte skickas och dess status är Pending kan det bero på:

 • MTA (Message Transfer Agent), som kör moduler och processer på leveransservern och som hanterar e-postutskick, kanske inte har startats eller behöver startas om.

  Gör så här om du vill kontrollera detta och starta modulen om det behövs:

  note note
  NOTE
  Den här åtgärden kan utföras med en lokal - eller hybridvärdmodell med åtkomst till Campaign-servern (se värdmodeller).
  1. Kontrollera att dina mta@<instance>-moduler har startats på dina MTA-servrar.

   code language-none
   nlserver pdump
   HH:MM:SS > Application server for Adobe Campaign Classic (X.Y.Z YY.R build nnnn@SHA1) of DD/MM/YYYY
   [...]
   mta@<instance-name> (9268) - 23.0 Mb
   [...]
   
  2. Om MTA inte finns med i listan startar du det med följande kommando:

   code language-none
   nlserver start mta@<instance-name>
   
   note note
   NOTE
   Ersätt <instance-name> med namnet på din instans (produktion, utveckling osv.). Instansnamnet identifieras via konfigurationsfilerna: [path of application]nl6/conf/config-<instance-name>.xml
 • Leveransen kan ha en tillhörighet som inte är konfigurerad på den sändande servern.

  I det här fallet kontrollerar du konfigurationen för trafikhanteringen (IP-tillhörighet) och använder fältet Managing affinities with IP addresses för att länka leveranser till den MTA som hanterar tillhörigheten. Mer information om tillhörigheter finns i det här avsnittet.

 • När för många kampanjer körs förblir leveransstatusen Väntande.

  Gränsen för samtidiga kampanjer har definierats i alternativet NmsOperation_LimitConcurrency. Standardvärdet är 10.

  Läs mer om alternativen på den här sidan.

Relaterade ämnen:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1