[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Verksamhetsprincip operating-principle

Tekniskt sett bygger Adobe Campaign-plattformen på flera moduler.

Det finns många Adobe Campaign-moduler. Vissa arbetar kontinuerligt medan andra startas ibland för att utföra administrativa uppgifter (t.ex. konfigurera databasanslutningen) eller för att köra en återkommande uppgift (t.ex. konsolidera spårningsinformation).

Det finns tre typer av Adobe Campaign-moduler:

  • Moduler med flera instanser: en enda process körs för alla instanser. Detta gäller följande moduler: web, syslogd, trackinglogd och watchdog (aktiviteter från filen config-default.xml ).
  • Eninstansmoduler: en process körs per instans. Detta gäller följande moduler: mta, wfserver, inMail, sms och stat (aktiviteter från filen config-<instance>.xml ).
  • Verktygsmoduler: dessa är moduler som körs ibland för att utföra tillfälliga eller återkommande åtgärder (rensning, config, hämtningsloggar osv.).

Moduladministration utförs med kommandoradsverktyget nlserver som är installerat i katalogen bin i installationsmappen.

Den allmänna syntaxen för verktyget nlserver är följande:

nlserver <command> <command arguments>

Använd kommandot nlserver om du vill se en lista över tillgängliga moduler.

De tillgängliga modulerna beskrivs i följande tabell:

Kommando
Beskrivning
aliasCleansing
Standardisera uppräkningsvärden
fakturering
Skicka systemaktivitetsrapporten till billing@neolane.net
rensa
Rensar databasen: tar bort föråldrade data från databasen och kör en uppdatering av statistiken som används av databasmotoroptimeraren.
config
Ändrar serverkonfiguration
export
Exportera till kommandorad: gör att du kan skicka en exportmodell som skapats i Adobe Campaign klientkonsol till kommandoraden
filconvert
Konvertera en fil med fast storlek
import
Importera till kommandoraden: gör att du kan skicka en importmodell som skapats i Adobe Campaign klientkonsol till kommandoraden.
inMail
Analysera inkommande e-post
installsetup
Tillgång till kundinstallationsfilen
javascript
Köra JavaScript-skript med tillgång till SOAP API:er.
jobb
Kommandoradsbearbetning
sammanfoga
Koppla formulär
midSource
Återvinning av leveransinformation i läget mitt i källkoden
monitor
XML Visa status för serverprocesser och schemalagda aktiviteter, som exempel.
mta
Överföringsmeddelande för huvudagent
package
Importera eller exportera enhetspaketfiler
pdump
Visa status för serverprocess
förberedda
Förbereda en leveransåtgärd
starta
Omstart av partiell server
runwf
Körning av en arbetsflödesinstans
avstängning
Fullständig systemavstängning
sms
SMS-meddelandebearbetning
sql
SQL-skriptkörning
start
Ytterligare starter
stat
Underhåller statistik för MTA-anslutning
stop
Delvis avstängning av systemet
inskickad
Skicka en leveransåtgärd
syslogd
Logga och spåra skrivserver
spårning
Konsolidera och hämta spårningsloggar
trackinglogd
Spåra loggskrivnings- och tömningsserver
övervakningsenhet
Instans för start och övervakning
webb
Programserver (HTTP och SOAP)
wfserver
Arbetsflödesserver
IMPORTANT
Det finns en sista modul: Modulen för spårning och vidarebefordran som är länkad till programservern, som för prestandans skull är integrerad via inbyggda mekanismer i en Apache- eller IIS-webbserver via ett dynamiskt bibliotek. Det finns inget Adobe Campaign-kommando som du kan använda för att starta eller administrera den här modulen. Du måste därför använda kommandona från själva webbservern.

Modulanvändning och syntaxen för parametrarna visas med följande kommando: nlserver [module] -?

Exempel:

nlserver config -?

Usage: nlserver [-verbose:<verbose mode>] [-?|h|H] [-version] [-noconsole]
 [-tracefile:<file>] [-tracefilter:<[type|!type],...>]
 [-instance:<instance>] [-low] [-high] [-queryplans] [-detach]
 [-internalpassword:<[password/newpassword]>] [-postupgrade]
 [-nogenschema] [-force] [-allinstances]
 [-addinstance:<instance/DNS masks[/language]>]
 [-setdblogin:<[dbms:]account[:database][/password]@server>]
 [-monoinstance]
 [-addtrackinginstance:<instance/masks DNS[/databaseId/[/language[/password]]]>]
 [-trackingpassword:<[password][/newpassword]>]
 [-setproxy:<protocol/server:port[/login]>] [-reload]
 [-applyxsl:<schema/file.xsl>] [-filter:<file>]
 [-setactivationkey:<activation key>]
 [-getactivationkey:<client identifier>]
-verbose : verbose mode
-? : display this help message
-version : display version number
-noconsole : no longer display logs and traces on the console
-tracefile : name of trace file to be generated (without extension)
-tracefilter : filter for the traces to be generated e.g.: wdbc,soap,!xtkquery.
-instance : instance to be used (default instance if this option is not present).
-low : start up with low priority
-high : start up with high priority (not recommended)
-queryplans : generate traces with the execution plans of SQL queries.
-detach : detaches the process from its parent (internal option)
-internalpassword : changes the password of the server internal account.
-postupgrade : updates the database following upgrade to a higher version.
-nogenschema : does not recompute the schemas during database update
-force : updates the database even if this has already been done with the current build
-allinstances : updates the database over all configured instances
-addinstance : adds a new instance.
-setdblogin : sets the parameters for connection to the database of an instance. The DBMS can be 'oracle', 'postgresql', 'mssql' or 'odbc' (default=postgresql)
-monoinstance : initializes for a single instance ().
-addtrackinginstance : adds a new tracking instance.
-trackingpassword : changes the tracking password of an instance
-setproxy : sets the parameters for connection to a proxy server. The protocol can be 'http', 'https' or 'all'.
-reload : asks the server to reload the configuration of the instances.
-applyxsl : applies an XSL stylesheet to all entities of a schema.
-filter : applies the XTK filter contained in the file during loading of the schema entities.
-setactivationkey : sets the activation key
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1