[v7]{class="badge informative" title="Gäller Campaign Classic v7"} [v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Om tjänster och prenumerationer about-services-and-subscriptions

Med Adobe Campaign kan du skapa och administrera informationstjänster som nyhetsbrev och hantera prenumerationer på dessa tjänster. Flera tjänster kan definieras parallellt, till exempel: nyhetsbrev till specialister för vissa produktkategorier, teman eller områden på en webbplats, prenumerationer på olika typer av varningsmeddelanden och meddelanden i realtid. Se Hantera prenumerationer.

Du kan också göra det möjligt för leveransmottagarna att dela dem med medlemmar i deras sociala eller professionella nätverk. Om du vill göra det infogar du länkarna i leveransen. Du kan sedan följa upp denna delningsprocess samt antalet besök på de berörda sidorna. Mer information finns i Virusmarknadsföring och social marknadsföring.

NOTE
Den här funktionaliteten ingår som standard i Adobe Campaign. Med det valfria programmet Social Marketing (Social Marketing) kan ni kontakta kunder och potentiella kunder via Facebook och X (tidigare Twitter).
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1