[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Kom igång med dataimport och export get-started-data-import-export

Adobe Campaign Classic har funktioner för datahantering som gör att du kan importera och exportera data. Dessa åtgärder kan utföras med antingen arbetsflöden eller allmän import och export.

IMPORTANT
Tänk på att SFTP-lagring, databaslagring och aktiva profiler begränsas enligt ditt Adobe Campaign-avtal när du använder den här funktionen.

Arbetsflöden workflows

{width="60px"}

Arbetsflöden är ett användbart sätt att automatisera importprocesserna. Oavsett om du importerar data från en lokal fil eller från en SFTP kan du använda dem för att standardisera datahanteringsrutinerna.

I arbetsflöden kan import- och exportåtgärder upprepas automatiskt enligt ett schema, t.ex. för att automatisera datautbyte mellan flera informationssystem.

Mer information om detta finns i det här avsnittet.

Allmän import och export generic-import-export

{width="60px"}

Dessutom innehåller Campaign Classicen allmän import och export som gör att du kan skapa tillfälliga import- eller exportjobb.

Import och export konfigureras i dedikerade mallar som du kan konfigurera och använda för att starta och övervaka import- och exportjobb.

Mer information om generisk import och export finns i det här avsnittet.

IMPORTANT
Allmän import och export bör endast användas vid enstaka tillfällen. För att säkerställa att alla data är enhetliga och effektiviserar rekommenderar vi att du utför import- och exportåtgärder via arbetsflöden.

Datakryptering och komprimering data-encryption-compression

{width="60px"}

Med Campaign Classic kan du importera komprimerade eller krypterade filer och exportera komprimerade eller krypterade filer.

Dessa åtgärder utförs i arbetsflöden genom att förbearbetningssteg tillämpas på de data som du vill utnyttja.

Mer information om detta hittar du i dessa avsnitt.

Bästa praxis och felsökning best-practices-troubleshooting

{width="60px"}

Du bör följa flera bästa praxis när du importerar och exporterar för att säkerställa att data är konsekventa i databasen och undvika vanliga fel vid uppdatering och export.

Dessutom finns rekommendationer och vanliga problem med användningen av SFTP-servrar i det här avsnittet.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1