Vanliga frågor och svar faq

Kontrollpanelen control-panel

Vad är Kontrollpanelen?

Med Kontrollpanelen kan produktadministratörer hantera olika inställningar direkt och övervaka kapaciteten hos SFTP-servrar som är anslutna till Adobe Campaign.

Vilka funktioner finns på Kontrollpanelen just nu?

Med kontrollpanelen kan du spåra lagring, lägga till IP-adresser i tillåtelselistan och hantera SSH-nycklar för dina SFTP-servrar baserat på dina behov samt andra åtgärder.

Mer information finns i dokumentationen om åtgärder som Kontrollpanelen har stöd för.

Finns det vissa funktioner som ännu inte stöds i Campaign v8 men som är tillgängliga i Campaign Classic v7? v8-restrictions

Nej. Alla funktioner som är tillgängliga på Campaign v7 stöds nu även via Kontrollpanelen i Campaign v8, inklusive funktioner som rör hantering av underdomäner och certifikat.

Fungerar Kontrollpanelen bara för Adobe Campaign?

Ja, du kan bara hantera inställningar för Adobe Campaign via Kontrollpanelen.

Kan jag använda Kontrollpanelen?

Kontrollpanelen kan endast användas av produktadministratörer för våra nuvarande kunder där AWS är värd för Adobe Campaign.

Kontrollpanelen gör det möjligt för kunder med hybridvärdmodeller att utnyttja särskilda funktioner i Kontrollpanelen. För att göra detta måste de ange den URL för MID/RT-instansen som konfigurerats i deras marknadsföringsinstans på Kontrollpanelen. Läs mer

Kontakta produktadministratören om du inte är administratör men vill ha åtkomst. De hjälper dig genom att lägga till dig som administratör.

Vad krävs för att som Campaign Classic v7-användare få tillgång till Kontrollpanelen? v7-restrictions

Kontrollpanelen är bara tillgänglig för administratörsanvändare. Läs mer.

Observera att för Campaign v7 måste din instans finnas på Amazon Web Services (AWS) och vara uppgraderad till den senaste stabila builden av Campaign eller till build 9032 eller senare. Läs om hur du kontrollerar din version av Campaign Classic v7 i det här avsnittet. Följ stegen i det här avsnittet för att kontrollera om din instans av Campaign Classic har AWS som värd.

Hur kommer jag åt Kontrollpanelen?

Följ de detaljerade instruktionerna i dokumentationen för hur du kommer åt Kontrollpanelen.

Kostar det mer att använda Kontrollpanelen?

Nej, du kan använda den utan någon extra kostnad om du just nu är Adobe Campaign-kund.

Organisations-ID ims-org-id

Vad är ett organisations-ID?

Det är ett unikt ID som ges till instansen när du först loggar in på Adobe Experience Cloud. Den ska ha följande format: xxx@AdobeOrg.

Se dokumentationen om Adobe Experience Cloud för mer information.

Var hittar jag mitt organisations-ID?

Ett sätt är att gå till startsidan för Adobe Experience Cloud > Administration. Du hittar ditt organisations-ID längst ned i administrationsavsnittet Quick Access. Mer detaljerad information finns i dokumentationen för Adobe Experience Cloud.

Det andra sättet är att starta Administratörskonsolen. Ditt organisations-ID visas i din URL. Det bör se ut ungefär så här: https://adminconsole.adobe.com/xxx@AdobeOrg/overview.

Varför behöver jag känna till mitt organisations-ID?

För att du ska kunna hantera inställningarna för din instans vill vi försäkra oss om att du har rätt information för rätt instans ifall du använder flera instanser för ditt företag.

Vad händer om jag har flera organisations-ID:n?

Du kan ha mer än ett organisation-ID om du har tillgång till flera Adobe-lösningar. I det här fallet är det korrekta organisations-ID som du bör använda det du ser under din Adobe Campaign-instans.

NOTE
Det är bra om du har samma organisations-ID för Adobe Campaign och Adobe Analytics. Det är ett krav att ha ett organisations-ID mellan Analytics och Campaign om du planerar att integrera lösningarna för att utnyttja komplexa användningsområden, såsom övergivna kundvagnar (för AA + AC).
Om du har olika organisations-ID:n för Adobe Campaign och Adobe Analytics ska du kontakta kundtjänst för att få dem anpassade.

Hur vet jag att AWS är värd för min Adobe Campaign-instans? hosted-aws

Följ dessa steg för att kontrollera om AWS är värd för din instans:

 1. Hämta din inloggnings-URL. Det är den URL du använder för att logga in på instansen i Campaign och som oftast avslutas med ”.campaign.adobe.com” eller ”.neolane.net”.

 2. Öppna terminalen och kör sedan en nslookup-åtgärd på din inloggnings-URL.

  doe-macOS% nslookup myinstance.campaign.adobe.com

 3. Svaret returnerar information om din instans.

  code language-none
  doe-macOS% nslookup myinstance.campaign.adobe.com
  Server:   12.34.5.678
  Address:  12.34.5.678#99
  
  Non-authoritative answer:
  myinstance.campaign.adobe.com
  canonical name = myinstance-mkt-prod1.campaign.adobe.com.
  myinstance-mkt-prod1.campaign.adobe.com
  canonical name = myinstance-mkt-prod1-1.campaign.adobe.com.
  Name: myinstance-mkt-prod1-1.campaign.adobe.com
  Address: 12.34.567.89
  
 4. Kör en nslookup-åtgärd på den returnerade IP-adressen.

  doe-macOS% nslookup 12.34.567.89

 5. Kontrollera värdet på namnet i det returnerade resultatet. Om det innehåller ”amazonaws.com” innebär det att AWS är värd för din instans.

  code language-none
  doe-macOS% nslookup 12.34.567.89
  Server:   12.34.5.678
  Address:  12.34.5.678#99
  
  Non-authoritative answer:
  89.567.34.12.in-addr.arpa  name = ec2-12-34-567-89.address.amazonaws.com.
  
NOTE
Kontakta din Customer Success Manager för att starta processen att migrera till AWS.
recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5