Märka underdomäner subdomains-branding

Varför konfigurera underdomäner? why-setting-up-subdomains

En underdomän är en division av domänen som kan användas för att isolera varumärken eller olika typer av trafik (transaktionsmeddelanden, marknadsföringsinformation osv.).

Låt oss ta exemplet med domänen ”mybrand.com” som används för att skicka både transaktions- och marknadsföringskommunikation. I det här fallet kan du konfigurera två underdomäner:

  • underdomänen ”info.mybrand.com” för transaktionskommunikation (inköpsbekräftelser och lösenordsåterställning osv.) och
  • underdomänen ”marketing.mybrand.com” för dina e-postmeddelanden till möjliga kunder.

På så sätt kan du bevara domänens och andra underdomäners rykte. Om t.ex. underdomänen ”marketing.mybrand.com” läggs till i blockeringslistan hos internetleverantörer på grund av dålig levererbarhet förhindrar detta att hela domänen ”mybrand.com” och underdomänen ”info.mybrand.com” läggs till i blockeringslistan.

Konfigurationsmetoder för underdomäner subdomain-delegation-methods

Med subdomänkonfigurationen kan du konfigurera en undersektion till din domän (tekniskt en "DNS-zon") för användning med Adobe Campaign. Tillgängliga installationsmetoder är:

  • Fullständig delegering av underdomäner till Adobe Campaign (rekommenderas): underdomänen delegeras helt till Adobe. Adobe kan leverera Campaign som en hanterad tjänst genom att kontrollera och underhålla alla aspekter av DNS som krävs för att leverera, återge och spåra e-postkampanjer.

  • Användning av CNAME: Skapa en underdomän och använd CNAME för att peka på Adobe-specifika poster. Med den här konfigurationen delar både Adobe och kunden ansvaret för att underhålla DNS:er.

Tabellen nedan tillhandahåller en sammanfattning av hur dessa metoder fungerar samt den troliga ansträngningsnivån:

Konfigurationsmetod
Så fungerar det
Ansträngningsnivå
Fullständig delegering
Skapa underdomänen och posten för namnrymden. Adobe konfigurerar sedan alla DNS-poster som krävs för Adobe Campaign.

I den här konfigurationen är Adobe helt ansvarigt för att hantera underdomänen och alla DNS-poster.
Låg
CNAME och anpassad metod
Skapa underdomänen och posten för namnrymden. Adobe tillhandahåller sedan de poster som ska placeras i DNS-servrarna och konfigurerar motsvarande värden i Adobe Campaign DNS-servrar.

I den här konfigurationen delar både du och Adobe ansvaret för att underhålla DNS:er.
Hög

Ytterligare information om domänkonfiguration finns i den här dokumentationen.

Om du har några frågor om konfigureringsmetoder för subdomäner kan du kontakta Adobe Deliverability Team eller så småningom kontakta Kundtjänst för att få rådgivning om slutprodukten.

Användningsexempel för underdomäner (Campaign v7/v8) subdomains-use-cases

När du konfigurerar underdomäner för Campaign v7/v8-instanser måste du välja vilket användningsfall underdomänen ska användas för (se Konfigurera en ny underdomän).

Möjliga användningsområden är:

  • Marknadsföringskommunikation: kommunikation som är avsedd för kommersiellt bruk. Exempel: försäljningskampanj via e-post.

  • Transaktions- och verksamhetskommunikation: transaktionskommunikation innehåller information som syftar till att slutföra en process som mottagaren har startat med dig. Exempel: inköpsbekräftelse och e-post för lösenordsåterställning. Organisationskommunikation rör utbyte av information, idéer och åsikter utan kommersiellt syfte. Detta gäller både inom och utanför organisationen .

Att dela upp underdomänerna per användningsfall är bästa praxis för levererbarhet. På så sätt isoleras och skyddas varje underdomäns rykte. Om till exempel din underdomän för marknadsföringskommunikation läggs till i blockeringslistan hos internetleverantörer påverkas inte den för transaktionskommunikation och kan fortsätta att skicka kommunikation.

Du kan konfigurera en underdomän för både marknadsföring och transaktionsanvändning:

  • I användningsfall för Marknadsföring konfigureras underdomäner på MID-instanser (mid-sourcing).
  • I användningsfall för Transaktioner konfigureras underdomäner på ALLA RT-instanser (meddelandecenter/realtidsmeddelanden) för att säkerställa anslutningen. Underdomänerna fungerar därför med alla RT-instanser.
NOTE
Om du använder Campaign v7/v8 kan du på Kontrollpanelen se vilka RT/MID-instanser som är kopplade till den marknadsinstans som du arbetar med. Se avsnittet Information om instanser för mer information.

Relaterade ämnen:

recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5