Konfigurera en ny underdomän setting-up-subdomain

Måste läsas must-read

Den här sidan innehåller information om hur du konfigurerar nya underdomäner med fullständig underdomändelegering eller CNAME. Globala koncept för dessa två metoder beskrivs i detta avsnitt: Varumärke för underdomäner.

Relaterat ämne:

Val av instans

Konfiguration av en underdomän är endast tillgänglig för produktionsinstanser.

Om instansen som du väljer i guiden inte har några tidigare konfigurerade underdomäner, kommer den första konfigurerade underdomänen att bli den primära underdomänen för den instansen och du kommer inte att kunna ändra den i framtiden. Därför skapas omvända DNS-poster för andra underdomäner som använder den här primära underdomänen. Svars- och returadresser för andra underdomäner genereras från den primära underdomänen.

Delegera underdomäners SSL-certifikat till Adobe

När du konfigurerar en ny underdomän kan SSL-certifikatet hanteras av Adobe. Vi rekommenderar starkt att du gör det eftersom Adobe automatiskt skapar certifikatet och förnyar det varje år innan certifikatet upphör att gälla.

Om du använder CNAME:er för att konfigurera en delegering av underdomäner, kommer Adobe att tillhandahålla certifikatposter som kan användas i din värdlösning för domäner för att generera ditt certifikat.

NOTE
SSL som hanteras av Adobe är en kostnadsfri funktion som är tillgänglig för användare utan kostnad. Läs mer om hantering av SSL-certifikat

Konfiguration av namnservrar

Se till att du aldrig delegerar din rotunderdomän till Adobe när du konfigurerar namnservrar. Om du gör detta fungera domänen endast med Adobe. Att använda den på annat sätt – såsom att skicka interna e-postmeddelanden till företagets anställda – blir omöjligt.

Skapa inte heller någon separat zonfil för den nya underdomänen.

Fullständig delegering av underdomäner full-subdomain-delegation

Följ stegen nedan om du vill delegera en underdomän fullständigt till Adobe Campaign.

Upptäck denna funktion genom video med Campaign v7/v8 eller Campaign Standard

 1. Välj önskad produktionsinstans på kortet Subdomains & Certificates och klicka sedan på Setup new subdomain.

 2. Klicka på Next för att bekräfta den fullständiga delegeringsmetoden.

 3. Skapa den önskade underdomänen och namnservrar i värdlösningen som används av organisationen. Gör detta genom att kopiera och klistra in Adobe Nameserver-informationen som visas i guiden. Se videon med självstudiekurser för mer information om hur du skapar en underdomän i en värdlösning.

  note note
  NOTE
  Med delegerade underdomäner i Adobe Campaign Standard kan du skicka både marknads- och transaktionskommunikation.

 4. Skapa underdomänen med motsvarande Adobe-namnserverinformation och klicka sedan på Next.

 5. Om du valde en Campaign v7/v8-instans väljer du önskat användningsfall för underdomänen: Marknadskommunikation eller Transaktionell och operativ kommunikation. Globala koncept för underdomäners användningsfall presenteras i det här avsnittet.

 6. Öppna den underdomän du skapade i din värdlösning och klicka sedan på Submit.

  Se till att du anger det fullständiga namnet på den underdomän som ska delegeras. Om du till exempel vill delegera underdomänen ”usoffers.email.weretail.com” ska du skriva ”usoffers.email.weretail.com”.

 7. Aktivera alternativet Opt for Adobe managed SSL for sub-domains om du vill delegera genereringen av underdomänens SSL-certifikat till Adobe. Läs mer om SSL-certifikatdelegering

När underdomänen har skickats utförs olika kontroller och konfigurationssteg av Kontrollpanelen. Mer information finns i Kontroller och konfiguration av underdomäner.

Konfiguration av underdomäner med CNAME use-cnames

Följ stegen nedan för att konfigurera en underdomän med CNAME.

Upptäck denna funktion genom video med Campaign v7/v8 eller Campaign Standard

 1. Välj önskad produktionsinstans på kortet Subdomains & Certificates och klicka sedan på Setup new subdomain.

 2. Välj metoden CNAME och klicka sedan på Next.

 3. Om du valde en Campaign v7/v8-instans väljer du önskat användningsfall för underdomänen: Marknadskommunikation eller Transaktionell och operativ kommunikation. Globala koncept för underdomäners användningsfall presenteras i det här avsnittet.

 4. Ange den underdomän som du skapade i din värdlösning.

  Aktivera alternativet Opt for Adobe managed SSL for sub-domains om du vill delegera genereringen av underdomänens SSL-certifikat till Adobe. Läs mer om SSL-certifikatdelegering

  note note
  NOTE
  Se till att du anger det fullständiga namnet på den underdomän som ska konfigureras. Om du till exempel vill konfigurera underdomänen ”usoffers.email.weretail.com” ska du skriva ”usoffers.email.weretail.com”.
 5. Listan med poster som ska placeras på dina DNS-servrar visas. Kopiera de här posterna, antingen en efter en eller genom att hämta en CSV-fil, och navigera sedan till din värdlösning för domänen för att generera matchande DNS-poster.

 6. Se till att alla DNS-poster från tidigare steg har genererats i domänens värdlösning. Om allt är korrekt konfigurerat markerar du den första satsen och klickar sedan på Next för att bekräfta.

  Om du vill skapa posterna och skicka konfigurationen för underdomänen senare väljer du den andra satsen. Du kommer sedan att kunna återuppta konfigurationen av underdomänen direkt från underdomänhanteringsskärmen Processing. Observera att DNS-poster som ska placeras på servern behålls av Kontrollpanelen i 30 dagar. Efter den perioden måste du konfigurera underdomänen från grunden.

  note note
  NOTE
  Om du väljer att inte delegera SSL-certifikatet till Adobe är detta det sista steget i underdomänskonfigurationen. Klicka på knappen Submit.

 7. Om du väljer att delegera underdomänernas certifikat till Adobe genereras certifikatposter automatiskt. Kopiera de här posterna, antingen en efter en eller genom att hämta en CSV-fil, och gå sedan till din värdlösning för domänen för att generera matchande certifikat.

 8. Se till att alla certifikatposter har genererats i domänens värdlösning. Om allt är korrekt konfigurerat markerar du den första satsen och klickar sedan på Submit för att bekräfta.

När underdomänen har skickats utförs olika kontroller och konfigurationssteg av Kontrollpanelen. Mer information finns i Kontroller och konfiguration av underdomäner.

Kontroll och konfiguration av underdomäner subdomain-checks-and-configuration

 1. När underdomänen har skickats in kontrollerar Kontrollpanelen att den pekar korrekt på Adobe NS-poster och att posten Start of Authority (SOA) inte finns för den här underdomänen.

  note note
  NOTE
  Observera att medan underdomänskonfigurationen körs kommer andra begäranden från Kontrollpanelen att anges i en kö och utföras först när subdomänkonfigurationen har slutförts, för att undvika prestandaproblem.
 2. Om kontrollerna är godkända börjar Kontrollpanelen konfigurera underdomänen med DNS-poster, ytterligare URL:er, inkorgar osv.

  Klicka på knappen Details för att få mer information om konfigurationsförloppet.

 3. Slutligen kommer Levererbarhetsteamet att meddelas om den nya underdomänen för att kunna granska den. Granskningsprocessen kan ta upp till 10 arbetsdagar efter att underdomänen har konfigurerats.

  note important
  IMPORTANT
  De kontroller som utförs omfattar tester av feedbackslingor och feedbackslingor gällande skräppost. Vi rekommenderar därför inte att du använder underdomänen innan granskningen har slutförts eftersom det kan leda till ett dåligt rykte för underdomänen.
  Observera dock att du kan utföra åtgärder relaterade till SSL-certifikat på din underdomän, även om leveransgranskningen fortfarande bearbetas.
 4. Vid slutet av processen konfigureras underdomänerna så att de fungerar med instansen i Adobe Campaign och elementen nedan skapas:

  • Underdomänen med följande DNS-poster: SOA, MX, CNAME(:er), DKIM, SPF, TXT.
  • Ytterligare underdomäner för värdspegling, resurser, spårningssidor och domännycklar.
  • Inkorgar: avsändare, fel, svara till.

  Som standard är inkorgen ”Svara till” på Kontrollpanelen konfigurerad till att rensa e-postmeddelanden och kan inte granskas. Använd en annan adress om du vill övervaka din ”Svara till”-inkorg för marknadsföringskampanjerna.

Du får mer information om underdomänen genom att klicka på knapparna Subdomain details och Sender info.

Felsökning troubleshooting

 • I vissa fall godkänns konfigurationen medan underdomänen kanske inte kan verifieras. Underdomänen blir kvar i Configured-listan med en jobblogg med information om felet. Kontakta kundtjänsten om du behöver hjälp med att lösa problemet.
 • Starta en ny verifiering av underdomäner (/Verify subdomain) om underdomänen visas som ”Ej verifierad” efter att den har konfigurerats. Om den fortfarande har samma status kan det bero på att det anpassningar utförs i mottagarschemat som inte kan verifieras med standardprocesser. Försök skicka en kampanj med den underdomänen.
 • Om konfigurationen av underdomänen vid granskning av leveransen tar för lång tid (mer än tio arbetsdagar) ska du kontakta Kundtjänst.
recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5