Delegera underdomäner med CNAME

Om du vill kunna skicka e-postmeddelanden eller publicera landningssidor med Adobe Campaign måste du konfigurera en ny underdomän.

Lär dig hur du konfigurerar och skickar in en underdomän med CNAMEs i kontrollpanelen.

recommendation-more-help
37467cc1-101e-43ce-aa86-499b1fb349c1