Fullständig delegering av underdomäner

Med Control Panel i Adobe Campaign kan du fullständigt delegera en underdomän som tillhör Adobe Campaign.

Åtkomst till Control Panel för att hantera underdomäner

För att få åtkomst till hantering av underdomäner i Control Panel ska du gå till:

Så här delegerar du underdomäner

I videon nedan visas hur du delegerar underdomäner.

Mer information om hur du förnyar en underdomäns SSL-certifikat finns i produktdokumentationen.

recommendation-more-help
37467cc1-101e-43ce-aa86-499b1fb349c1