Uppdatera databasen med externa data update-database-file

I följande exempel visas konfigurationen för en Update data aktivitet efter Load file aktivitet. Syftet med det här arbetsflödet är att lägga till eller uppdatera profiler i Adobe Campaign-databasen med data som har återställts från filen.

I det här exemplet används avstämningsnyckeln e-postadress. Den fil som läses in i Läs in fil aktiviteten är en .txt formatfil som innehåller följande exempeldata:

lastname;firstname;email;birthdate
jackman;megan;megan.jackman@testmail.com;07/08/1975
phillips;edward;phillips@testmail.com;09/03/1986
weaver;justin;justin_w@testmail.com;11/15/1990
martin;babeth;babeth_martin@testmail.net;11/25/1964
reese;richard;rreese@testmail.com;02/08/1987
cage;nathalie;cage.nathalie227@testmail.com;07/03/1989
xiuxiu;andrea;andrea.xiuxiu@testmail.com;09/12/1992
grimes;daryl;daryl_890@testmail.com;12/06/1979
tycoon;tyreese;tyreese_t@testmail.net;10/08/1971

The Uppdatera data aktiviteten är konfigurerad enligt följande:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff