Importera ett Adobe Experience Manager-innehåll till ett Adobe Campaign-e-postmeddelande creating-email-aem

Med det här dokumentet får du lära dig att skapa och hantera e-postinnehåll i Adobe Experience Manager och sedan använda dem för marknadsföringskampanjer genom att importera dem i e-postmeddelanden till Adobe Campaign Standard.

Förutsättningarna är:

 • Åtkomst till en AEM som konfigurerats för integreringen.
 • Åtkomst till en Adobe Campaign-instans som konfigurerats för integreringen.
 • En e-postmall från Adobe Campaign har konfigurerats för att ta emot AEM.

Åtkomst till e-postmeddelanden i Adobe Experience Manager email-content-aem

Logga in på din Adobe Experience Manager-redigeringsinstans och gå till den mapp som innehåller ditt e-postinnehåll via webbplatsen.

Skapa nytt e-postinnehåll i Adobe Experience Manager creating-email-content-aem

Det finns flera mallar som är specifika för Adobe Campaign. Du måste använda någon av dessa mallar eftersom de innehåller fördefinierade komponenter som stöds av Adobe Campaign.

Som standard kan du med två fördefinierade mallar skapa e-postinnehåll för Adobe Campaign.

 • Adobe Campaign Email: Den här mallen innehåller ett standardinnehåll som du kan anpassa. Du kan välja mellan Adobe Campaign-e-post (AC6.1) och Adobe Campaign-e-post (ACS).
 • Importer Page: Med den här mallen kan du importera en ZIP-fil som innehåller en HTML-fil med innehåll som du sedan kan anpassa.
 1. Skapa en ny Page i Adobe Experience Manager.

 2. Välj mallen Adobe Campaign Email. I följande video finns detaljerad information om stegen.

  embed

  https://video.tv.adobe.com/v/29997

 3. Öppna ditt nya e-postinnehåll.

 4. I Page properties anger du Adobe Campaign som Cloud Service Configuration. Detta möjliggör kommunikation mellan ditt innehåll och din Adobe Campaign-instans.

  Titta på följande video om du vill ha mer information:

  embed

  https://video.tv.adobe.com/v/29999

Redigera och skicka ett e-postmeddelande editing-email-aem

Du kan redigera e-postinnehållet genom att lägga till komponenter och resurser. Anpassningsfält kan användas för att leverera ett mer relevant meddelande baserat på mottagarnas data i Adobe Campaign.

Så här skapar du ett e-postinnehåll i Adobe Experience Manager:

 1. Redigera både ämnet och Plain text-versionen av ditt e-postmeddelande genom att gå till fliken Page properties > Email från sidosparken.

 2. Lägg till Personalization fields via komponenten Text & Personalization. Varje komponent motsvarar en viss användning: infoga bilder, lägga till personalisering, osv.

  Titta på följande video om du vill ha mer information:

  embed

  https://video.tv.adobe.com/v/29998

 3. Välj valideringsarbetsflödet Approve for Adobe Campaign på fliken Workflow. Du kan inte skicka e-postmeddelanden i Adobe Campaign om det innehåller ett innehåll som inte har godkänts.

Så här skickar du e-post till Adobe Campaign Standard:

 1. När parametrarna för innehåll och sändning har definierats skapar du ett e-postmeddelande baserat på en AEM specifik e-postmall i Adobe Campaign Standard.
Läs mer om AEM.
 1. Gå till Resources > Templates > Delivery templates från den avancerade menyn.

 2. Duplicera eller välj en av leveransmallarna.

 3. I listrutan Content i Properties väljer du Adobe Experience Manager as Content mode och sedan ditt Adobe Experience Manager-konto.

 1. Fyll i egenskaperna för ditt e-postmeddelande och klicka på Create för att kunna välja AEM.

 2. Åtkomst till blocket Content.

 3. Klicka på Link AEM content på menyn Use Adobe Experience Manager content.

  Markera sedan det innehåll som du vill använda i e-postmeddelandet.

 4. Anpassa e-postmeddelandet ytterligare genom att ange ytterligare parametrar som målgrupper och körningsschema via kontrollpanelen. När konfigurationen är klar kan du nu skicka e-postleveransen. Läs mer

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff