Skicka interna meddelanden sending-internal-notifications

Adobe Campaign ger dig möjlighet att få meddelanden om viktiga systemaktiviteter direkt i programmet. Realtidsmeddelanden håller berörda intressenter informerade och ger användarna möjlighet att direkt agera på aktivitetsmeddelanden inifrån programmet. Resultatet för teamen är avancerad flexibilitet, effektivitet och smidigare genomförande av kampanjer.

Du kan konfigurera meddelanden för följande objekt:

  • A/B Test emails: e-postskaparen och modifieraren/modifierarna meddelas om att en variant har valts (automatiskt läge) eller att en variant måste väljas (manuellt läge). Om du klickar på meddelandet visas motsvarande e-postadress. Meddelanden aktiveras som standard i den färdiga A/B-testmallen. Om du vill inaktivera dem redigerar du egenskaperna för e-postmeddelandet eller e-postmallen och avmarkerar kryssrutan under Allmänt > Meddelanden. Mer information om A/B Test-e-post finns i Skapa ett AB-test. Mer information om e-postegenskaper finns i Lista över e-postegenskaper.

  • Workflows: varje medlem i den valda säkerhetsgruppen meddelas (e-post och meddelanden i appen) när ett arbetsflöde är felaktigt. Om du klickar på meddelandet eller på e-postlänken visas motsvarande arbetsflöde. Meddelanden inaktiveras som standard i den färdiga arbetsflödesmallen. Om du vill aktivera dem redigerar du egenskaperna för arbetsflödes- eller arbetsflödesmallen och lägger till en säkerhetsgrupp under Allmänt > Körning > Felhantering > Supervisors. Mer information om säkerhetsgrupper finns i Hantera grupper och användare. Mer information om arbetsflödesegenskaper finns i Egenskaper för arbetsflöde.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff