Granskningskedja audit

The Audit trail ger dig tillgång till den fullständiga historiken över ändringar som gjorts i instansen.

Audit trail i realtid innehåller en omfattande lista över åtgärder och händelser som inträffar i din Adobe Campaign Standard-instans. Det innehåller ett självbetjäningssätt där du kan få tillgång till en historik med data som kan hjälpa dig att besvara frågor som t.ex. vad som hände med dina arbetsflöden, anpassade resurser och alternativ, vem som senast uppdaterade dem eller vad som gjorde användarna i instansen.

Audit trail består av tre komponenter:

 • Granskningsspår för anpassade resurser: kontrollera aktiviteten och den senaste ändringen av anpassade resurser.

  Mer information om Custom resources, se det här page.

 • Granskningsspår för arbetsflöde: kontrollera aktiviteten och den senaste ändringen av arbetsflödena samt dessutom statusen för dina arbetsflöden, till exempel:

  • Skapad
  • Ändrad
  • Borttagen
  • Start av arbetsflöde
  • Pausa arbetsflöde
  • Stoppa arbetsflöde
  • Starta om arbetsflödet
  • Rensa arbetsflöde
  • Simulera arbetsflöde
  • Arbetsflödesaktivering
  • Arbetsflöde - omedelbart stopp
  • Starta om arbetsflödet med samma användare
  • Kommandot Starta om okänt arbetsflöde

  Mer information om Workflows, se det här page.

 • Alternativ granskningsspår: kontrollera aktiviteten och senast gjorda ändringar av alternativen.

  Mer information om Options, se det här page.

Observera att som standard är kvarhållningsperioden 30 dagar.

Åtkomst till granskningsspår audit-access

Så här kommer du åt instansens granskningsspår:

 1. I Adobe Campaign Standard väljer du Administration > Audit trail.

 2. The Audit trail öppnas med listan över dina enheter. Adobe Campaign Standard granskar åtgärderna för att skapa, redigera och ta bort för arbetsflöden, alternativ och anpassade resurser.

  Från Search kan du filtrera din enhet på:

  • Start date
  • End date
  • Type: Enhetens typ mellan Alla, Arbetsflöde, Anpassad resurs och Alternativ.
  • Entity name: ID för arbetsflöde, alternativ eller anpassad resurs

 3. Välj en av enheterna om du vill veta mer om de senaste ändringarna.

 4. Fönstret Granskningsenhet ger dig mer detaljerad information om den valda enheten, till exempel:

  • Entity: ID för arbetsflöde, alternativ eller anpassad resurs.
  • Action: Senaste åtgärd utförd på entiteten.
  • Changed by: Användarnamn för den sista personen som senast ändrade den här entiteten.
  • Changed date: Datum för den senaste åtgärden som utfördes på den här entiteten.
  • Content: Kodblock som ger dig mer information om exakt vad som har ändrats i din enhet.

  I det här exemplet ser vi att arbetsflödet WKF110 startades den 26 augusti av den här instansens affärsadministratör.

Aktivera/inaktivera granskningsspår enable-disable-audit

NOTE
Endast funktionsadministratörer kan aktivera eller inaktivera granskningsspår. Se denna sida för mer information om detta.

Granskningsspårning kan enkelt aktiveras eller inaktiveras för en viss aktivitet.

För att göra detta:

 1. I Adobe Campaign Standard väljer du Administration > Application settings > Options.

 2. Välj något av följande alternativ beroende på vilken enhet du vill inaktivera:

  • XtkAudit_Workflows för att hantera granskningsspår för arbetsflöden.

  • XtkAudit_Option för att hantera granskningsspår för alternativ.

  • XtkAudit_CusResource för att hantera granskningsspår för anpassade resurser.

  • XtkAudit_Enable_All alternativ för att hantera granskningsspår för varje enhet.

   note note
   NOTE
   Om XtkAudit_Enable_All är inställt på 0, Audit trail funktionen kommer att vara helt inaktiverad, oavsett andra enskilda alternativvärden.

 3. Från Options sida, ange Value (integer) till 0 om du vill inaktivera Audit trail eller till 1 för att aktivera det.

 4. Klicka på Save.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff