Om inställningar i Campaign Standard about-campaign-standard-settings

Campaign Standard levereras med olika programelement som kan konfigureras efter dina behov. Du kan till exempel:

  • Konfigurera externa konton,
  • Konfigurera målmappningar för att hantera de tekniska inställningar som krävs för att skicka leveranser,
  • Ställ in interna meddelanden i programmet osv.

De här inställningarna är tillgängliga i Administration / Application settings -menyn.

Dessutom finns tekniska alternativ i Options så att du kan konfigurera programmet mer specifikt. Vissa av dem är inbyggda när du installerar Campaign, och andra kan läggas till manuellt när det behövs (tillgängliga alternativ varierar beroende på vilka paket som installeras med instansen).

IMPORTANT
Dessa alternativ är redan konfigurerade när Campaign installeras och bör endast ändras av avancerade användare. Om du har frågor eller frågor kan du kontakta Adobe.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff