Huvudstegen för att lägga till en resurs key-steps-to-add-a-resource

Om du vill skapa en ny resurs eller utöka en befintlig resurs med nya fält krävs flera steg:

IMPORTANT
Att skapa och ändra resurser är känsliga åtgärder som endast får utföras av expertanvändare.

I den här videon visas hur du skapar anpassade resurser.

Det finns fler videor med Campaign Standard om hur man gör här.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff