Hantering av användare users-management

Om användare about-users

Med Adobe Campaign kan ni tilldela en uppsättning roller till era användare för att definiera vilken del av gränssnittet de kan komma åt.

De specifika rollerna och de motsvarande behörigheterna beskrivs i följande avsnitt: förstå roller och behörigheter.

Administratörer kan hantera användare från Admin Console. Användarna synkroniseras sedan automatiskt med Adobe Campaign. Mer information finns i Admin Console dokumentation.

Upptäck den här funktionen i en video

Om du vill visa användare i Adobe Campaign klickar du på Adobe logotyp, i det övre vänstra hörnet och välj Administration > Users & Security > Users.

Om du vill komma åt gränssnittet för användarhantering från Adobe Campaign så klickar du på User administration.

Relaterade ämnen:

Typ av användare type-of-users

Användarsegmenteringen är inte obligatorisk utan bara en representation av den vanligaste användningsmetoden av Adobe Campaign.

I det här avsnittet får du hjälp med att förstå de vanligaste typerna av Adobe Campaign-användare. Mer information om vilka roller en användare kan ha (startleveranser, export, förbered leveranser osv.) finns i Lista över roller och Hantera grupper och användare sidor.

Vi fokuserar istället på hur de olika uppgifterna i Adobe Campaign är uppdelade mellan tre huvudanvändartyper:

NOTE
Funktionsadministratörer skiljer sig från Adobes tekniska administratörer. Adobes tekniska administratörer har en intern roll hos Adobe som ingen kund kan använda. De hanterar instansetablering, värdtjänster, teknisk felsökning, infrastrukturövervakning och tillsyn.

Funktionsadministratörer functional-administrators

Funktionsadministratörer är användare som har tillgång till de flesta tekniska delarna av gränssnittet. De har Administration-rollen och ser till att plattformen är konfigurerad så att marknadsförarna bara behöver fokusera på att få ut sina kampanjer.

IMPORTANT
Endast funktionsadministratörer, med Administration roll och åtkomst till Alla Enheterna har åtkomst till sändningsloggar, meddelandeloggar, spårningsloggar, undantagsloggar, förslagsloggar och prenumerationsloggar. En icke-admin-användare kan ha loggarna som mål, men med början i en länkad tabell (profiler, leverans).

Funktionsadministratörer är de enda användare som har åtkomst till Administration-menyn i Adobe Campaign-gränssnittet. Eftersom de här användarna behöver åtkomst till tekniska resurser så bör de tilldelas mer avancerade roller som till exempel Administration och Datamodel-roller. Dessa roller kombineras i den Administrators inbyggda säkerhetsgruppen. Mer information om detta hittar du i det här avsnittet.

Här är de viktigaste uppgifterna som de kan utföra:

Avancerade användare advanced-users

Avancerade användare är marknadsföringsanvändare som utför de mest tekniska användningsfallen i Adobe Campaign. De förkonfigurerar alla element som marknadsförarna använder för att skicka och övervaka sina leveranser.

Den här typen av användare kräver mer allmänna roller än funktionsadministratörer, men bör ändå kunna utföra vissa tekniska åtgärder. För att göra detta bör de tilldelas exempelvis rollerna Export, Generic import eller Workflow som finns förinstallerade. Mer information om detta hittar du i det här avsnittet.

Här är de viktigaste uppgifterna som de kan utföra:

Grundläggande användare basic-users

Tack vare den funktionella administratören och avancerade användare så kan marknadsförarna personalisera, leverera och övervaka sina kampanjer utan att behöva bekymra sig över den tekniska konfigurationen. För att göra detta bör de tilldelas exempelvis rollerna Prepare deliveries, Workflow och Start deliveries som finns förinstallerade. Dessa roller kombineras i den Standard Users inbyggda säkerhetsgruppen. Mer information om detta hittar du i det här avsnittet.

Här är de viktigaste uppgifterna som de kan utföra:

 • Hantera program och kampanjer: skapa marknadsföringskampanjer som omfattar olika typer av aktiviteter (e-post, SMS-meddelanden, push-meddelanden, arbetsflöden och landningssidor).
 • Hantera profiler och testprofiler: hantera de identifierade och testade mottagarna som ska användas vid leveranserna. Lägg till information som förnamn, efternamn, kontaktinformation, prenumerationer, e-post etc.
 • Skapa och skicka meddelanden: skapa ditt meddelande, välj målgrupp, definiera innehållet av meddelandet och personaliseringselementen, skicka testmeddelande och skicka det slutliga meddelandet till målgruppen.
 • Skapa och publicera landningssidor: skapa och hantera en uppsättning tjänster som du vill erbjuda till dina kunder som till exempel formulär för prenumeration eller avprenumerering.
 • Skapa och kör arbetsflöden för kampanjer: automatisera dina processer för kampanjer med hjälp av arbetsflöden.
 • Övervaka dina marknadsföringsaktiviteter med hjälp av tillgängliga rapporter.

Skapa en användare creating-a-user

Om du vill lägga till en användare i instansen måste du först skapa den i Admin Console innan du hanterar den i Adobe Campaign Standard.

 1. I den avancerade menyn väljer du Administration > Users & Security > Users och klickar User administration för att öppna Admin Console.

 2. I Admin Console, klicka på Users-fliken.

 3. Klicka på Add User.

 4. I fliken User details så fyller du i användarens information som exempelvis e-postadress, namn och efternamn.

 5. Från Assign products tilldelar du en eller flera säkerhetsgrupper till användaren. Mer information om säkerhetsgrupper hittar du på den här sidan.

  Klicka på Save när du är klar med konfigurationen.

Användaren har nu skapats och ska få ett e-postmeddelande som omdirigeras till följande fönster där användaren måste ange ett lösenord och sedan godkänna användaravtalet. Användaren kan sedan ansluta till din instans av Adobe Campaign Standard.

När användaren signerar till din instans synkroniseras den till Adobe Campaign Standard.

Sedan kan du kontrollera om din användare har synkroniserats korrekt till Adobe Campaign:

 1. I den avancerade menyn Administration > Users & Security > Users väljer du den användare du tidigare skapade.

 2. Uppdatera Mobile, Time zone eller Regional settings vid behov.

 3. Kontrollera användarens säkerhetsgrupp. Här ser du att användaren har tilldelats Administrators säkerhetsgruppen.

  note note
  NOTE
  Säkerhetsgrupper kan endast läggas till eller tas bort för en användare i Admin Console.

 4. Markera Account disabled om du vill inaktivera den här användaren.

 5. I fältet Authorized connection zone väljer du vilket sätt användaren ska ansluta sig till den här instansen till exempel via ett internt nätverk eller VPN.

 6. Klicka på Save.

Användaren är nu redo att använda Adobe Campaign Standard.

Självstudievideo video

I den här videon visas hur du hanterar användaråtkomsträttigheter.

Det finns fler videor med Campaign Standard om hur man gör här.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff