Datamodellskoncept data-model-concepts

Adobe Campaign innehåller en fördefinierad datamodell. Den här datamodellen kan ändras av administratörer, som både kan lägga till nya resurser eller uppdatera befintliga resurser.

CAUTION
Att skapa och ändra resurser är känsliga åtgärder som endast får utföras av expertanvändare.

Med menyn Administration > Development, som du kommer åt via Adobe Campaign-logotypen, kan du hantera dina anpassade resurser, publicera dem och få tillgång till diagnostikverktygen.

Den data som används av Adobe Campaign definieras med hjälp av olika resurser. Du kan utöka datamallen som tillhandahålls genom att skapa egna anpassade resurser, som köp- eller produktregister.

Inbyggda resurser (som exempelvis kampanjer, e-post eller målgrupper) kan inte ändras. Anpassade resurser kan dock utökas för att lägga till nya fält.

Tilläggsfält genereras med ett prefix så att de aldrig hamnar i konflikt med de inbyggda fälten.

NOTE
Du kan hitta en datamodellrepresentation för de inbyggda resurserna i den här sidan.

Du kan också konfigurera navigeringen på skärmar som motsvarar den skapade resursen.

Det går att exportera och importera anpassade resurser, exempelvis från en utvecklings- till en produktionsmiljö. Mer information om detta hittar du i det här steg-för-steg-användningsexemplet.

CAUTION
Endast funktionell administratörer, med Administration roll och åtkomst till Alla kan komma åt loggar, meddelandeloggar, spårningsloggar, undantags- och prenumerationsloggar. En icke-admin-användare kan ha loggarna som mål, men med början i en länkad tabell (profiler, leverans).
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff