Beskrivning av datamodellen data-model-introduction

Adobe Campaign innehåller en fördefinierad datamodell.

Datamodellen i Adobe Campaign Standard visar den inbyggda SQL-strukturen för en uppsättning marknadsföringsrelaterade resurser.

Det här avsnittet är avsett för Campaign-experter eller utvecklare.

För varje resurs hittar du en tabell som listar SQL-fälten med tillgängliga egenskaper som exempelvis internt namn, typ och uppräkningsinformation. Inbyggda filter som är kopplade till resursen visas också. Varje filter har en parameterlista.

NOTE
Datamodellen för kampanjer kan endast ändras av administratörer .
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff