Om att utöka API:et about-extending-the-api

Det här användningsexemplet innehåller information om utökade fält för anpassade resursprofiler i API:t för offentliga profiler. Du kan till exempel omedelbart uppdatera en kunds profil med en kampanjkod som genereras från ett faktureringssystem.

NOTE
Om du vill publicera API:t måste du ha Datamodel roll.

Stegen för att visa utökade fält i det offentliga API:t är följande:

Relaterade ämnen:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff