Steg 3: verifiera tillägget step-verify-the-extension

  1. Gör en GET av metadata för API:t för profiler och tjänster för att kontrollera om fältet som lagts till i den anpassade resursen för profiler nu är tillgängligt.

    code language-none
    GET profileAndServicesExt/resourceType/profile
    
  2. Den returnerar:

    Fältet är nu tillgängligt för vidare utveckling och integreringar.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff