Kom igång med API:er i Campaign Standard get-started-apis

Med API:er i Campaign Standard kan du skapa integreringar i Adobe Campaign Standard och bygga egna ekosystem genom att interagera med Adobe Campaign Standard via den tekniska kontrollpanel som du använder.

Med API:er i Campaign Standard får du tillgång till följande funktioner:

NOTE
Innan du genomför API-anrop bör du kontrollera de begränsningar för skalor som motsvaras i licensavtalet. Se denna sida för mer information om detta.

För att använda API:er i Campaign Standard måste du ha ett Adobe I/O-konto. Detta är ett obligatoriskt första steg för att fortsätta och upptäcka API-funktionerna.
Mer information om detta finns i det här avsnittet.

De API:er vi tillhandahåller använder standardkoncept med ett REST-gränssnitt och JSON-nyttolaster.

NOTE
Alla exempel fungerar med Postman men du kan använda valfri REST-klient.

Alla slutpunkter beskrivs ingående i den här dokumentationen med de allmänna begrepp du bör känna till när du hanterar API:et samt den fullständiga API-referensen, kodexempel och snabbstartguider.

Om något saknas eller verkar vara felaktigt kan du fråga vår community.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff