Interagera med anpassade resurser interacting-with-custom-resources

Med slutpunkten /customResources kan du visa anpassade resurser för Campaign i REST. Baserat på detta API finns det en integrering mellan anpassade entiteter och externa slutpunkter.

Slutpunkten /customResources har exakt samma beteende som slutpunkten /profileAndServices.

De anpassade resurser som visas i detta API är:

  • alla enheter som inte visas under /profileAndServicesExt
  • alla enheter som inte är länkade till profilen och, för dessa enheter, deras underordnade och indirekt underordnade.
  • som standard alla enheter som inte är länkade till något, samt deras underordnade och indirekt underordnade.
NOTE
De anpassade resurser som är tillgängliga under /profileAndServicesExt visas inte i API:t /customResources.

Här följer ett exempel på hur du hämtar metadata från en anpassad resurs:

GET /customResources/resourceType/<customResourceName>

GET, POST, PATCH och DELETE används för att skapa, uppdatera eller ta bort objekt.

POST /customResources/<customResourceName>
NOTE
Sekretess-API-slutpunkten och arbetsflödena (https://experienceleague.adobe.com/privacy/privacyTool?lang=sv) hanterar inte anpassade resurser som inte är länkade till profilentiteten.
Du ansvarar för att hantera och rensa alla PII-filer för dessa anpassade resurser. Klicka här om du vill ha mer information om sekretessverktyget.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff