Steg 2: publicera tillägget step-publish-the-extension

 1. I den avancerade menyn, via Adobe Campaign-logotypen, väljer du Administration > Development och sedan Publication.

 2. Klicka på knappen Prepare Publication.

 3. Välj Create the Profiles & Services Ext API alternativ.

  note note
  NOTE
  Om API:t redan har publicerats (d.v.s. om du redan har markerat det här alternativet en gång för den här resursen eller en annan resurs), tvingas API-uppdateringen att uppdateras.
 4. Klicka på Profiles & Services API Preview -fliken.

  Detta visar de ändringar som publiceringen av API:t kommer att gälla för den aktuella versionen av API:t profilesAndServicesExt.

  Här infogas fältet Promo Code (ID: cusBrand) i API:t.

 5. Klicka på knappen Publish.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff