Utöka profilresursen med ett nytt fält extending-the-profile-resource-with-a-new-field

Om att utöka profiler about-extending-profiles

Här beskrivs hur du utökar en profil och en testprofil med ett dedikerat fält.

Här vill vi uppdatera våra profiler med ett nytt fält med hjälp av en landningssida och sedan rikta in oss på profiler med ett nyhetsbrev som är specificerat enligt deras intressen.

För att göra detta, följ nedanstående steg:

Följande fält läggs sedan till i våra profiler och kan användas vid en leverans:

Relaterade ämnen:

Steg 1: Utöka profilresursen step-1--extend-the-profile-resource

Om du vill skapa fältet Intresse för våra profiler måste du först utöka den inbyggda Profiles (profile)-resursen.

 1. I den avancerade menyn via Adobe Campaign-logotypen väljer du Administration > Development och sedan Custom resources.

 2. Om du inte har utökat Profiles resursen ännu klickar du på Create.

 3. Välj alternativet Extend an existing resource.

 4. Välj resursen Profile (profile).

 5. Klicka på Create.

 6. I kategorin Fields under fliken Data structure, klicka på Create element.

  note note
  NOTE
  Notera att om du redan har utökat resursen Profile för tidigare syften kan du börja med det här steget genom att klicka på Add field.

 7. Lägg till en Label och en ID. Markera typen Text och klicka på Add.

 8. Om du vill konfigurera fältet går du till fliken Data structure och under listrutan Fields klickar du på och sedan på i fältet som du skapade tidigare.

 9. I det här exemplet vill vi lägga till specifika värden. För att göra detta, klicka på Specify a list of authorized values.

 10. Klicka Add an element och lägg sedan till så många värden som behövs genom att lägga till en Label och en ID och sedan klicka Add.

  I det här exemplet kan du välja mellan de här alternativen genom att skapa bokmärken, utställningar, filmer och N/A-värden för profiler.

 11. Om du vill lägga till det här fältet på skärmen Profile klickar du på fliken Screen definition.

 12. Klicka på Detail screen configuration i rullgardinsmenyn Add a personalized fields section och klicka sedan på Create element.

 13. Välj en Type. Här vill vi lägga till ett inmatningsfält. Markera sedan det fält du tidigare skapat och klicka på Add.

 14. Om du vill lägga till en avgränsare för att bättre organisera profilrutan klickar du på Create an element och väljer Separator i Type rullgardinsmenyn.

Fältet är nu konfigurerat. Nu återstår att utöka den till testprofilen.

NOTE
Om du inte behöver utöka resursen för testprofiler kan du hoppa till publiceringssteget.

Steg 2: Utöka testprofilen step-2--extend-the-test-profile

Om du vill testa om det nya skapade fältet är korrekt konfigurerat kan du testa detta genom att skicka leveransen till testprofilerna. För det första så måste det nya fältet även läggas till i testprofilerna.

 1. I den avancerade menyn via Adobe Campaign-logotypen väljer du Administration > Development och sedan Custom resources.

 2. Om du inte har utökat Profiles resursen ännu klickar du på Create.

 3. Välj alternativet Extend an existing resource.

 4. Välj resursen Test profile (seedMember).

 5. Klicka på Create.

 6. På fliken Data structure klickar du på Create element.

 7. Markera det resursfält du tidigare skapade och klicka på Add.

 8. Utför samma steg från steg 11 till 13 som profilgenomgången ovan för att lägga till det här fältet på skärmen Test profile.

 9. Klicka på Save.

Ditt nya fält är nu tillgängligt för både profiler och testprofiler. För att den ska kunna konfigureras på rätt sätt måste du publicera din anpassade resurs.

Steg 3: Publicera din anpassade resurs step-3--publish-your-custom-resource

Om du vill tillämpa ändringarna som gjorts på resurserna och kunna använda dem måste du utföra en databasuppdatering.

 1. I den avancerade menyn väljer du Administration > Utveckling och sedan Publicering.

 2. Som standard är alternativet Determine modifications since the last publication markerat vilket innebär att endast de ändringar som utförts sedan den senaste uppdateringen kommer att tillämpas.

 3. Klicka Prepare publication för att starta analysen som uppdaterar databasen.

 4. När publiceringen är klar klickar du på knappen Publicera för att använda de nya konfigurationerna.

 5. När den publicerats visar Sammanfattningen för varje resurs att statusen nu är Publicerad och anger datumet för den senaste publiceringen.

 6. Markera fliken Profiles och klicka New för att se om ändringarna korrekt har implementerats.

Ditt nya resursfält är nu klart att användas som mål vid exempelvis en leverans.

Steg 4: Uppdatera och ange målprofiler med ett arbetsflöde step-4--update-and-target-profiles-with-a-workflow

För att uppdatera profiler med data för det nya anpassade fältet kan du skapa en landningssida med hjälp av mall Profile acquisition. Mer information om landningssidor hittar du på den här sidan.

Här vill vi rikta in oss mot arbetsflödesprofiler som valde att inte fyllde i det här fältet. De får ett e-postmeddelande där de ombeds att uppdatera sina profiler för att få personliga nyhetsbrev och erbjudanden. Varje profil får sedan ett personligt nyhetsbrev beroende deras intressen.

Först måste vi skapa en landningssida som uppdaterar fälten Intressen för målprofilerna:

 1. Klicka på Marketing activities och Create och välj sedan Landing page.

 2. Välj typ av landningssida. Här väljer du Profile acquisition eftersom vi vill uppdatera våra profiler.

 3. Klicka på Create.

 4. Klicka på blocket Content för att börja redigera innehållet på landningssidan.

 5. Anpassa landningssidan efter behov.

 6. Klicka på fältet som är konfigurerat för dina profiler för att välja mellan bland olika intressen. I den vänstra rutan väljer du den tidigare skapade kundresursen Intresse .

 7. Spara landningssidan och testa den för att kontrollera att fälten är korrekt konfigurerade.

 8. Klicka Publish när landningssidan är klar.

Din landningssida är nu klar. Om du vill uppdatera profilerna kan du skapa ett arbetsflöde som sedan skickar ett specialerbjudande beroende på valt Intresse.

 1. På fliken Marketing activities, klicka på Create och välj sedan Workflow.

 2. Dra och släpp en Query-aktivitet för att rikta dig mot de profiler eller målgrupper ni behöver.

 3. Dra och släpp en Email delivery-aktivitet för att börja konfigurera e-postmeddelandet som ska innehålla en länk till landningssidan. Markera Add an outbound transition with the population.

 4. Skapa och utforma e-postmeddelanden efter behov. För mer information om personaliserade e-postmeddelanden finns på den här sidan.

 5. Lägg till en knapp i e-postmeddelandet som dirigerar om profiler till landningssidan.

 6. Markera knappen som lagts till och klicka i Link-avsnittet i den vänstra rutan.

 7. I fönstret Insert link väljer du Landing page i Link type rullgardinsmenyn och väljer sedan den tidigare skapade landningssidan.

 8. Klicka på Save. Ditt e-postmeddelande är nu klart. Du kan återgå till arbetsflödet.

 9. Lägg till en Wait-aktivitet så att dina profiler hinner fylla i landningssidan.

 10. Lägg till en Segmentation-aktivitet för att dela den utgående övergången beroende på deras intressen.

 11. Skapa ett utgående segment för varje intresse.

 12. Lägg till en Email delivery-aktivitet efter varje övergång och skapa ett personaliserat e-postmeddelande beroende på valt Intresse.

 13. Starta arbetsflödet när konfigurationen är klar.

Profiler får nu ett e-postmeddelande där de ombeds fylla i Intressefältet följt av ett personligt e-postmeddelande beroende på deras val.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff