Om profiler about-profiles

Med Adobe Campaign kan du hantera kontakter under hela deras livscykel: skapa, importera, målinrikta, åtgärdsspårning, uppdateringar, o.s.v. Kontakter lagras i databasen som profiler som innehåller den information som är kopplad till dem: efternamn, förnamn, adress, prenumerationer, leveranser, o.s.v.

NOTE
Profiler finns också tillgängliga med API:t för Adobe Campaign Standard. Mer information om detta hittar du i den dedikerade dokumentationen.

När du skapar kampanjer kan du definiera målet för leveranserna genom att välja profiler enligt enkla eller avancerade kriterier. Tekniskt sett är en profil en post i databasen som innehåller all information som krävs för att aktivera, kvalificera och spåra beteenden.

En profil kan vara: en kund, en potentiell kund, en enskild person som prenumererar på ett nyhetsbrev, en mottagare, en användare eller någon annan benämning beroende på din organisation. Om du vill definiera olika typer av profiler använder du måldimensioner.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff