Lista över roller list-of-roles

Adobe Campaign erbjuder som standard en uppsättning roller som du kan använda för att definiera enhetsbehörigheter som tilldelas användare och användargrupper.

I kombination med organisationsenheter ger roller användarna en filtrerad vy av gränssnittet och definierar deras åtkomst till de olika funktionerna.

Roller kan hanteras på Administration > Users & Security > Roles-menyn.

Standardrättigheterna är:

 • Administration: Allmän administrationsrätt.

  note note
  NOTE
  Om du arbetar med Experience Cloud-utlösare behöver du Administration höger för att komma åt Experience Cloud-menyn Utlösare. Mer information om utlösare för Experience Cloud finns i detta page.
 • Datamodel: Rätt att köra publikationer och skapa anpassade resurser.

 • Generic import: Rätt att köra en generisk import av data. För att detta ska fungera måste du länka Generic import roll till Workflow roll.

 • Prepare deliveries: Rätt att skapa, ändra, förbereda och ta bort leveranser. Användare med den här rollen kan förbereda leveransen, men kan inte skicka den.

 • Start deliveries: Rätt att skapa, ändra, förbereda, skicka och ta bort leveranser.

 • Workflow: Rätt att hantera körningen av arbetsflöden (starta, stoppa, pausa, o.s.v.). Användare med den här rollen kan inte skicka en leverans – inte ens i ett arbetsflöde.

Mer information finns i tabellen Roller och behörigheter, som beskriver vilka funktioner som är tillgängliga i gränssnittet beroende på de valda auktoriseringarna.

image

Relaterade ämnen:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff