Om målgrupper about-audiences

En målgrupp är en lista med profiler som baseras på regler och attribut.

Med Adobe Campaign kan du skapa dina målgrupper manuellt med hjälp av frågor eller automatiskt med dedikerade arbetsflöden. Du kan också använda delade målgrupper från Adobe Experience Cloud. Alla målgrupper grupperas om till en lista som du kan komma åt via Audiences-kortet på hemsidan för Adobe Campaign eller via Audiences-länken.

Du kan ändra olika typer av målgrupper i Adobe Campaign. Typen av målgruppen motsvarar sättet den skapades på:

  • Query: anger att målgruppen skapades med en fråga på data från Adobe Campaign-databasen via listan över målgrupper. Målgrupper som definieras av en förfrågan räknas om varje gång de används.
  • List: anger att målgruppen är en fast lista med profiler. De här listorna skapas i ett arbetsflöde där datamängden är känd när målgruppen sparas. Till exempel efter målaktiviteter (särskilt Query ) eller efter avstämning av data som importerats från en fil.
  • File: anger att målgruppen har skapats direkt från ett arbetsflöde för filimportering och att datadimensionen var okänd när målgruppen sparades.
  • Experience Cloud: anger att målgruppen importerades från Adobe Experience Cloud. Detta alternativ är endast tillgängligt om funktionen för målgruppsdelning har konfigurerats. Mer information finns i Importera en målgrupp från Adobe Experience Cloud.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff