Datauppdatering med avstämning data-update-reconciliation

I följande exempel visas ett arbetsflöde som skapar en publik med profiler direkt från en importerad fil som innehåller nya klienter. Den består av följande verksamheter:

 • En Läs in fil-aktivitet som läser in och identifierar data från filen som ska importeras. Den importerade filen innehåller följande data:

  code language-none
  lastname;firstname;email;dateofbirth
  jackman;megan;megan.jackman@testmail.com;07/08/1975
  phillips;edward;phillips@testmail.com;09/03/1986
  weaver;justin;justin_w@testmail.com;11/15/1990
  martin;babeth;babeth_martin@testmail.net;11/25/1964
  reese;richard;rreese@testmail.com;02/08/1987
  cage;nathalie;cage.nathalie227@testmail.com;07/03/1989
  xiuxiu;andrea;andrea.xiuxiu@testmail.com;09/12/1992
  grimes;daryl;daryl_890@testmail.com;12/06/1979
  tycoon;tyreese;tyreese_t@testmail.net;10/08/1971
  
 • En avstämningsaktivitet som länkar varje kolumn i den inlästa filen till en profildimensionskolumn. Filposterna som inte kan identifieras (data saknas, inkompatibel datatyp etc.) ignoreras för att bevara integriteten i den slutliga målgruppsinformationen.

 • En Spara målgruppsaktivitet som sparar målgruppen med profiler.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff