Konfigurera integrering av Campaign och Target configuring-the-campaign-target-integration

Tack vare integreringen mellan Adobe Campaign och Adobe Target kan du infoga dynamiskt innehåll i leveransen.

En konfiguration behövs först i Adobe Campaign för att använda integreringsfunktionerna med Adobe Target och måste hanteras av den funktionella administratören.

Följande element krävs för den här proceduren:

  • En Adobe Experience Cloud-klient
  • En Adobe Target-klient
  • En Adobe Target-ruta har angetts för att upprätta anslutningen till Adobe Campaign
  1. På den avancerade menyn, via Adobe Campaign logotyp i det övre vänstra hörnet, väljer du Administration > Application settings > Options.

  2. Om du vill konfigurera server- och klientalternativ för Adobe Target fyller du i följande fält i enlighet med detta:

    • TNT_TenantName: namn på Adobe Target-klienten. Detta värde motsvarar namnet på Adobe Target Client.
    • TNT_EdgeServer: Adobe Target-server som används för integrering. Det här alternativet finns redan som standard. Detta värde motsvarar Adobe Target Server Domain, följt av /m2 värde. Till exempel: tt.omtrdc.net/m2.

Användarna kan nu lägga till dynamiska bilder i en leverans med Adobe Target.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff