Vad är levererbarhet? about-deliverability

Leveransmöjligheterna gör det möjligt att mäta framgången för era kampanjer som når mottagarnas inkorgar utan att studsa, eller markeras som skräppost. Läs varför leveranssäkerhet är viktigt.

Mer exakt är att e-postleverans är en uppsättning egenskaper som avgör hur ett meddelande kan nå sin destination, via en personlig e-postadress, inom en kort tid och med den förväntade kvaliteten i fråga om innehåll och format.

En djupdykning i vad som är möjligt och mer information om termer, begrepp och metoder för leverans finns i Adobe Deliverability Best Practice Guide.

Hur man förbättrar leveransen deliverability-key-points

Leveransproblem är vanligtvis kopplade till skyddsåtgärder mot skräppost som implementeras av Internetleverantörer och e-postserveradministratörer.

  • Allmänna rekommendationer om hur du utformar framgångsrika e-postmarknadsföringskampanjer finns i Leveransstrategi och definition.

  • För mer specifika rekommendationer om hur du optimerar leveransen av dina Adobe Campaign-e-postmeddelanden rekommenderar vi att du använder de bästa metoderna som listas i det här avsnittet.

NOTE
Eftersom internetleverantörer ständigt måste utveckla nya sofistikerade filtreringstekniker för att skydda sina kunder mot skräppost kännetecknas e-postleveransen av ständigt föränderliga kriterier och regler. Se till att du refererar till Adobe Deliverability Best Practice Guide som uppdateras regelbundet.

Leveransgrad

Leveransgraden är antalet meddelanden som når mottagarnas inkorgar jämfört med antalet meddelanden som levererats. Om du vill förbättra leveransmöjligheterna kan du arbeta med att öka den här hastigheten.

Med Adobe Campaign beror leveransgraden på många faktorer, bland annat:

Verktyg för kampanjleverans deliverability-tools

Adobe Campaign har ett antal verktyg för att spåra och förbättra plattformens leveransförmåga. På den här sidan beskrivs också de huvudprinciper du bör tänka på för att optimera slutprodukten när du använder Campaign.

Bygg ditt meddelande noggrant

När du konfigurerar, utformar och testar ett meddelande måste du följa de bästa metoderna som anges i avsnitten nedan. Genom att utnyttja alla funktioner i Adobe Campaign kan ni förbättra leveransen.

Verifiera samtycke genom dubbel anmälan double-opt-in

För att undvika att skicka meddelanden till ogiltiga adresser, begränsa felaktig kommunikation och förbättra avsändarens anseende rekommenderar Adobe att du använder en mekanism för dubbel anmälan. På så sätt kan du säkerställa att mottagarna prenumererar avsiktligt.

Mer information finns i Om anmälan och avanmälan i Campaign.

Mer information om de bästa metoderna för att samla in data från kunderna finns i Adobe Deliverability Best Practice Guide.

Hantering av bruttokarantän

Adobe Campaign hanterar en lista som samlar in skräppostklagomål, hårda studsar och mjuka studsar som visas på ett enhetligt sätt.

För att skydda leveransen utesluts de mottagare vars adresser finns med i listan som standard från alla framtida leveranser, eftersom det kan skada ditt sändningsanseende om du skickar till dessa kontakter.

Vissa internetleverantörer betraktar automatisk e-post som skräppost om antalet ogiltiga adresser är för högt. Med karantän kan du därför undvika att läggas till i blockeringslista av dessa leverantörer.

Mer information finns i följande avsnitt:

Använd övervaknings- och rapporteringsverktyg

Använd de funktioner som Adobe Campaign erbjuder för att övervaka leveransen.

Med Adobe Campaign kan ni kontrollera hur era leveranser fungerar med hjälp av en uppsättning inbyggda realtidsindikatorer. Ni kan också skapa anpassningsbara realtidsrapporter för bättre insikt i era leveranser.

Mer information finns i följande avsnitt:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff