Om gränssnittet about-the-interface

Adobe Campaign användargränssnitt bygger på koncept som är gemensamma för alla Adobe Experience Cloud lösningar.

Det här gränssnittet är avsett för webbläsare. Den kan storleksändras helt och anpassas därför automatiskt till det medium där den används: stationär dator eller surfplatta. Alla element är kompatibla med musen eller pekskärmen.

Kampanjgränssnitt, funktioner och alternativ som du har tillgång till kan variera beroende på ditt kontrakt och dina användarbehörigheter. Det finns på engelska, franska och tyska.

Observera att språket konfigureras vid installationen och inte kan ändras efteråt.

För att anpassa sig till de olika användningarna och till de nya funktioner som erbjuds uppdateras Adobe Campaign användargränssnitt och alla dess element regelbundet. Det kan finnas skillnader mellan den version som du använder och de skärmar som visas i det här dokumentet.

Navigeringsprinciperna är gemensamma för alla dessa lösningar.

De viktigaste stegen för att skapa och samordna en marknadsföringskampanj med Adobe Campaign är:

  • Förbereder - Denna inledande fas gör det möjligt för användaren att formalisera kampanjens behov, avsikt och mål: skapa marknadsföringsplanen, identifiera målet, definiera innehålls- och skapandeläget, förväntade resultat och berörda personer.
  • Målinriktning - Med målinriktningsfasen kan användaren definiera datainsamlingsläget, sin struktur, sin segmentering, målgrupper, startvärden och tester, filtreringsförhållanden till design osv. Under den här fasen kan du även ställa in prenumerations-/avabonnemangsmetoder. Se Profiler och målgrupper.
  • Skapa meddelanden och innehåll - Den här fasen innebär att du väljer kommunikationskanal. Du kan också designa landningssidor för att hämta eller uppdatera profiler och utöka databasen. Se Skapa ett e-postmeddelande, Skapa ett SMS-meddelande, Skapa ett push-meddelande, Skapa ett meddelande i appen, Skapa direktutskick.
  • Testa och skicka - I körningsfasen kan användaren utföra de olika valideringsstegen (content, target), särskilt via förhandsgranskningsskärmar och genom att skicka ett korrektur till godkännarna, innan de skickas. Se Testa och skicka.
  • Övervakning och rapportering - När kampanjen har slutförts och de olika meddelandena har skickats kan användaren med den här fasen samla in de olika statusvärdena för utskicken samt information om spårning och övervakning. Kampanj- och leveransrapporterna genereras för att spåra effekten av kampanjen och mottagarnas aktiviteter. Se Rapporteringsverktyg.
  • Automatisering - Under den här fasen finns det ytterligare faktorer som implementeringsmetoder för import/exportmekanism, datahantering och uppdateringslägen, identifiering av personaliseringsdata osv. är definierade. Se Arbetsflöden och datahantering.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff