Skapa direktutskicket creating-the-direct-mail

Processen för att skapa ett direktmeddelande är väldigt lik processen för att skapa ett vanligt e-postmeddelande. I följande steg beskrivs konfigurationen som är specifik för den här kanalen. Mer information om andra alternativ finns i Skapa ett e-postmeddelande.

NOTE
Du kan också lägga till en aktivitet för direktmeddelanden i ett arbetsflöde. Mer information om detta hittar du i handboken Arbetsflöden.
 1. Skapa en ny leverans av direktmeddelande. Du kan skapa en från Adobe Campaigns startsida, i en kampanj eller i en lista över marknadsföringsaktiviteter.

 2. Välj en färdig Direct mail-mall eller någon av dina egna mallar. Mer information om mallar finns i avsnittet Hantera mallar.

 3. Ange de allmänna egenskaperna för leveransen.

  note note
  NOTE
  Både aktivitetsnamnet och dess ID visas i gränssnittet, men de är inte synliga för meddelandemottagarna.
  Se till att ID-fältet inte innehåller något tomt utrymme för att undvika diskrepanser, till exempel vid integrering med Adobe Analytics.
 4. Definiera målgruppen som du vill inkludera i extraktionsfilen samt test- och svällningsprofilerna. Se Definiera målgrupp för direktmeddelanden.

  note note
  NOTE
  Målgruppsdefinitionen påminner mycket om den som används för att definiera en vanlig målgrupp för e-post. Se Skapa målgrupper.
 5. Redigera innehållet i filen: Kolumner ska inkluderas för varje profil, filstruktur, sidhuvud och sidfot. Se Definiera innehåll för direktmeddelanden.

 6. Klicka på avsnittet Schedule på kontrollpanelen för leverans för att definiera kontaktdatumet. För direktmeddelanden är kontaktdatumet obligatoriskt. Mer information finns i Schemalägga sändningen.

 7. Om du har lagt till testprofiler (se Lägga till test- och trapprofiler) kan du testa leveransen innan du förbereder den slutliga filen. Du kan skapa en exempelfil som endast innehåller de valda testprofilerna.

  Klicka på Test för att generera exempelfilen. Klicka på Summary, i det övre vänstra hörnet och sedan markera Proofs. Markera korrekturläsning till vänster på skärmen och klicka på Download file.

  note note
  NOTE
  Rollen Export krävs för att Adobe Campaign ska kunna exportera filen och göra den tillgänglig för hämtning. Kontakta administratören.

 8. När du har definierat leveransinnehåll, målgrupp och kontaktdatum klickar du på knappen Prepare på kontrollpanelen.

  Typologiregler används. Alla ospecificerade postadresser är till exempel uteslutna från målet. Därför måste du se till att du har markerat rutan Address specified i profilinformationen (se Rekommendationer). Den används även här om du har definierat en Maximum volume of message-post i egenskaperna för direktmeddelande eller på mallnivå.

  note note
  NOTE
  Du kan ange globala fatigue-regler för intersektionskanaler som automatiskt utesluter överdimensionerade profiler från kampanjer. Se Fatigue-regler.
 9. Klicka på Explore file för att förhandsgranska de första 100 raderna i filen.

  Den fullständiga filen kan hämtas lokalt till vänster på skärmen. När du laddar ned filen skapas en loggpost på Export audits-menyn. Mer information om exportgranskningar finns i avsnittet Granska exportering.

  note note
  NOTE
  Rollen Export krävs för att Adobe Campaign ska kunna exportera filen och göra den tillgänglig för hämtning. Kontakta administratören.

  Om du behöver ändra leveransinnehållet behöver du bara klicka på Regenerate file-knappen för att ta hänsyn till ändringen. Du behöver inte gå igenom förberedelsen igen.

 10. Bekräfta att filen är slutgiltig genom att klicka på Confirm på kontrollpanelen.

Du kan nu skicka extraktionsfilen till din leverantör av direktmeddelanden. Det finns flera alternativ:

 • Skicka det via vanlig e-post, med filen bifogad
 • Skicka via Campaign: Skicka ditt direktmeddelande i ett kampanjarbetsflöde och lägg till en Transfer file som kan skicka filen via till exempel FTP. Se Överför fil.

Leverantören hämtar listan över felaktiga adresser och skickar den här informationen till Adobe Campaign som automatiskt blocklist de felaktiga adresserna. Se Återgå till avsändaren.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff