Om direktutskick about-direct-mail

Direktmeddelanden är en offlinekanal som gör att du kan anpassa och generera den fil som leverantören av direktmeddelanden behöver. Det ger dig möjligheten att blanda online- och offline-kanaler i kundresorna.

NOTE
Den här funktionen är valfri. Kontrollera licensavtalet. Rollen Export krävs för direktmeddelanden. Kontakta administratören.

Med onlinekanaler kan du skapa meddelanden (e-post, SMS, leveransmeddelanden för mobilappar etc.) och skicka dem till din målgrupp direkt från Adobe Campaign. Med offlinekanaler fungerar det annorlunda. När du förbereder ett direktutskick genererar Adobe Campaign en fil som innehåller samtliga målprofiler och den valda kontaktinformationen (exempelvis postadress). Du kan sedan skicka den här filen till din leverantör för direktmeddelanden som i sin tur tar hand om själva utskicket.

I följande avsnitt beskrivs hur du skapar och genererar direktmeddelanden i ett enda steg. Du kan även inkludera en aktivitet för direktmeddelanden i ett arbetsflöde för att samordna kampanjer som kombinerar online- och offline-kanaler. Mer information om detta hittar du i handboken Arbetsflöden .

Användarprocessen i Adobe Campaign är som följer:

  1. Skapa leveransen
  2. Välja målgruppen
  3. Definiera innehållet
  4. Ange kontaktdatumet
  5. Generera filen

Relaterade ämnen:

Rekommendationer recommendations

Direktreklamleverantörer direct-mail-providers

Först och främst måste ni kontakta er leverantör av direktmeddelanden och ta reda på deras rekommendationer. Identifiera vilken profilinformation som behöver inkluderas i extraheringsfilen så att de kan personalisera kommunikationen och skicka den till målgruppen. Som exempelvis för- och efternamn, postadress, kampanjkod etc. Dessa fält läggs till i fliken Definiera extrahering i direktmeddelandets innehåll.

Kontrollera att du har markerat rutan Address specified i profilinformationen. Om det här alternativet är aktiverat läggs profilen till i målet. I annat fall utesluts den av en typologiregel under förberedelsefasen (se Skapa direktmeddelanden). Glöm inte att uppdatera detta fältet när du importerar profiler.

Postadresser postal-addresses

När du lägger till de fält som ska inkluderas i extraheringsfilen är postadressfälten tillgängliga i noden Location.

Adobe Campaign innehåller en uppsättning fördefinierade kalkylerade fält som följer de vanligaste normaliseringarna av postadresser. Fälten är tillgängliga i noden Postal address.

En adress kan som standard innehålla upp till sex rader. Det första kalkylerade fältet (Line 1 innehåller förnamn och efternamn. De följande raderna innehåller postadressen och den sista raden innehåller postnumret och ort/stad.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff