Skicka tillbaka till avsändaren return-to-sender

Platta filutbyten med Direct Mail-leverantörer med information om att skicka tillbaka till avsändaren stöds. På så sätt kan motsvarande postadresser uteslutas från framtida kommunikation. På så sätt kan ni också meddelas om en felaktig adress och interagera med kunden via andra kanaler eller uppmuntra dem att uppdatera sin postadress.

En kontakt har till exempel flyttats till en ny plats och har inte försett dig med sin nya postadress. Leverantören hämtar listan över felaktiga adresser och skickar den här informationen till Adobe Campaign som automatiskt blocklist de felaktiga adresserna.

För att den här funktionen ska fungera innehåller standardmallen för leverans av direktreklam i innehållet leveranslogg-ID:t. På så sätt kan Adobe Campaign synkronisera profil- och leveransdata med den information som returneras av leverantören.

En importmall är tillgänglig under Adobe Campaign > Resources > Templates > Import templates > Update Direct Mail quarantines and delivery logs. Duplicera den här mallen om du vill skapa en egen mall. Mer information om hur du använder importmallar finns i Använda importmallar.

När importen är klar utför Adobe Campaign automatiskt följande åtgärder:

  • Felaktiga adresser läggs till i blockeringslista på profilnivå
  • Huvudindikatorerna för leverans uppdateras
  • Leveransloggarna uppdateras
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff