Granska exportloggar auditing-export-logs

Från Administration > Users & Security > Export audits kan administratörer visa en lista med alla följande exporter, inklusive datum och användare som utförde exporten:

  • Filöverföring från en Transfer file i ett arbetsflöde.
  • Visa export från en lista eller en underlista.
  • Filen har hämtats från kontrollpanelen för ett direktmeddelandets leverans.
NOTE
Andra exporter spåras inte. Listan över export rensas var sjätte månad som standard.

I den vänstra rutan kan du filtrera exporten som du vill visa efter behov.

Du kan exportera listan som en separat fil, vilket beskrivs i Exporterar listor -avsnitt.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff