Beskrivning av gränssnittet interface-description

Med Adobe Campaign kan du navigera i olika menyer och på olika skärmar för att hantera era kampanjer.

Alla Adobe Campaign-skärmar består av följande element:

 • Ett övre fält för navigering
 • En avancerad meny som ger åtkomst till specifika funktioner och konfigurationer
 • En central zon för att arbeta med vissa element
 • En kontextberoende sidopanel som används för att filtrera eller söka i de element som visas.

Startsida home-page

Startsidan består av en uppsättning kort som ger dig snabb åtkomst till huvudfunktionerna i Adobe Campaign. Den kapacitetslista du kan se på startsidan för Campaign beror på dina behörigheter och vilka alternativ som har konfigurerats för organisationen.

 • Kortet Create an email tar dig till assistenten för att skapa e-post. Med den här assistenten kan du välja en e-posttyp, välja meddelandemottagare och definiera innehållet. Se avsnittet Skapa ett e-postmeddelande.
 • Kortet Create an SMS tar dig till assistenten för att skapa SMS. Med den här assistenten kan du välja en SMS-typ, välja meddelandemottagare och definiera innehållet. Se avsnittet Skapa ett SMS.
 • Kortet Create a Direct mail tar dig till assistenten för att skapa direktmeddelanden. Mer information finns i avsnittet Skapa direktmeddelanden.
 • Kortet Create a push notification tar dig till assistenten för att skapa meddelanden. Med den här assistenten kan du välja en typ av push-meddelanden, välja meddelandemottagare och definiera innehållet. Se avsnittet Skapa ett push-meddelande .
 • The Create an In-App message kortet tar dig till assistenten för att skapa i appen. Med den här assistenten kan du välja vilken typ av meddelanden i appen som du vill skapa, definiera dess egenskaper, målgrupp och innehåll. Se Skapa ett meddelande i appen -avsnitt.
 • På kortet Marketing activities finns en fullständig lista över alla aktiviteter, program och kampanjer, särskilt e-postmeddelanden, SMS, arbetsflöden och landningssidor. Härifrån kan du filtrera elementen genom att söka efter namn, datum, status eller aktivitetstyp. Mer information om detta hittar du i avsnittet Listan över marknadsföringsaktiviteter.
 • På kortet Programs & campaigns finns en lista med program där du kan skapa och hantera kampanjer. Se Programlista.
 • Kortet Timeline tar dig direkt till en interaktiv tidslinje för dina marknadsföringsaktiviteter, där du kan läsa de pågående programmen och deras innehåll. Se Tidslinjen.
 • Kortet Customer profiles tar dig direkt till listan med profiler. Här kan du se vilka händelser som gäller respektive profil i listan. Se Hantera profiler.
 • Kortet Audiences tar dig direkt till listan med målgrupper. Härifrån kan du få åtkomst till befintliga målgrupper och skapa nya. Se Hantera målgrupper.

Övre stapel top-bar

Det övre fältet är synligt på alla skärmar och gör att du kan navigera bland Adobe Campaign-funktioner och komma åt den anslutna Adobe-profilen, meddelanden, Adobe Experience Cloud-lösningar och Campaign-dokumentationen.

Navigeringsprinciperna är:

 • The Adobe logotypen i det övre vänstra hörnet av sidan ger dig tillgång till de avancerade funktionerna och konfigurationerna. Menyer beror på din profil och dina behörigheter.

  Den avancerade menyn visas i avsnittet Avancerad meny.

 • Använd länken Home för att visa startsidan för Adobe Campaign.

 • Med länkarna Marketing activities, Programs & Campaigns, Profiles, Audiences och Reports kan du komma åt de vyer som är kopplade till dessa funktioner.

 • The Lösningsväljare kan du växla mellan olika organisationer eller till ett annat program.

 • The Help ikon beskrivs nedan.

 • Ikonen Meddelanden visar de senaste varningarna eller informationen.

 • Med ikonen Användare kan du visa information som är kopplad till din profil. Använd den här ikonen om du behöver Sign out.

Hjälp help

I det övre högra hörnet visas Hjälp -ikonen för in Adobe Experience League i produkten.

Använd Search fält för att hitta vägledning. Sökresultaten innehåller dokumentation och hjälpartiklar, resultat från communityforum och videoinnehåll, som ger dig enklare åtkomst till mer innehåll och hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av programmet.

Tre flikar hjälper dig att hitta hjälp och hjälp:

 1. The Help innehåller:

  • snabb åtkomst till Adobe Campaign Standard-dokumentation med sammanhangsbaserade länkar.
  • a Learning som gör att du kan komma åt Adobe Campaign kursbibliotek.
  • a Community om du vill gå till forumet för dina frågor om Campaign.
  • direkt åtkomst till: Help Center, Customer Care, Experience Cloud produktstatus, Developer Connection, Release Notes, Release Planning och About skärm.
 2. The Support kan du öppna ett supportärende och kontakta oss via telefon eller X (tidigare Twitter).

 3. The Feedback gör det enklare att rapportera problem eller utbyta idéer.

Avancerad meny advanced-menu

Den avancerade menyn visas genom att klicka på Adobe Campaign -ikonen i det övre vänstra hörnet av varje skärm. Den avancerade menyn kan variera beroende på ditt kontrakt och dina användarbehörigheter.

På den här menyn kan du navigera till specifika funktioner och inställningar.

Marknadsplaner marketing-plans

Ikonen Marketing plans ger dig åtkomst till följande funktioner:

 • Marketing activities – mer information om detta hittar du i avsnittet Listan över marknadsföringsaktiviteter.
 • Programs & Campaigns – mer information om detta hittar du i avsnittet Programlista.
 • Timeline – Mer information om detta hittar du i avsnittet Tidslinje.
 • Transactional messages, som innehåller undermenyerna Deliveries och Event configuration – mer information om detta hittar du i avsnittet Transaktionsmeddelande.

Profiler och målgrupper profiles-e-audiences

Ikonen Profiles & audiences ger dig åtkomst till följande funktioner:

Resurs resources

Ikonen Resources ger dig åtkomst till följande funktioner:

 • Templates, som innehåller undermenyerna för varje malltyp – mer information om detta hittar du i avsnittet Hantera mallar.
 • Content blocks – mer information om detta hittar du i avsnittet Lägga till ett innehållsblock.
 • Content templates & fragments – mer information om detta hittar du i avsnittet Innehållsmall.

Administration administration

Ikonen Administration ger dig åtkomst till avancerade funktioner som bara kan utföras av en funktionell administratör. Mer information om detta hittar du i avsnittet Administration.

Centralzon central-zone

Den centrala zonen i användargränssnittet är en dynamisk zon som bl.a. innehåller en lista med element eller en uppsättning kort. Du kan redigera befintliga element och skapa resurser.

Den centrala zonens innehåll och visningsformat kan variera:

 • En lista med olika element som program, kampanjer, profiler, o.s.v. Dessa element kan visas i Card- eller List-läget. Använd knappen för att ändra läge om du vill växla från det ena till det andra. Varje element visar indikatorer.

  Med en räknare kan du se antalet element. Om det här antalet överstiger 30 måste du klicka på den här räknaren för att få fram det totala antalet.

 • En kontrollpanel med en översikt över alla parametrar som är kopplade till en aktivitet. Den här skärmen innehåller interaktiva zoner där du kan separera och konfigurera de olika begreppen separat.

 • Om flera erbjudanden är möjliga när du skapar ett element, kan du på en urvalsskärm välja vilken typ av element du vill lägga till (kampanjer, leveranser). Den här urvalsskärmen kan även användas för åtkomst till rapporterna.

 • En arbetsyta med en palett görs tillgänglig för arbetsflödena och frågeredigeraren så att du kan utforma objektet.

  Du kan dra och släppa element från paletten till arbetsytan för att konfigurera elementet i fråga.

Åtgärdsfält action-bar

Ett fält med åtgärder som är kopplade till skärmtypen visas högst upp.

Det här fältet innehåller inte bara vanliga åtgärder som sökning och filtrering, utan även åtgärder som är relevanta för skärmen som visas:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff