Livscykeln för ett transaktionsmeddelande publishing-transactional-message

När transaktionsmeddelande är redo att skickas, kan publiceras.

Stegen för att publicera, pausa, avpublicera och ta bort ett transaktionsmeddelande beskrivs nedan.

IMPORTANT
Endast användare med Administration roller kan komma åt och publicera transaktionsmeddelanden.

Publiceringsprocess för transaktionsmeddelanden transactional-messaging-pub-process

Diagrammet nedan visar den övergripande processen för publicering av transaktionsmeddelanden.

Relaterade ämnen:

Publicera ett transaktionsmeddelande publishing-a-transactional-message

När du har redigerat och testat ditt transaktionsmeddelande kan du publicera det. Klicka bara på Publish -knappen.

Så snart händelsen "Överge kundvagnen" utlöses får mottagaren automatiskt ett meddelande med mottagarens titel och efternamn, kundvagns-URL, senaste produkt som efterfrågats eller en lista över produkter om du har definierat en produktlista samt det totala kundvagnsbeloppet som ska skickas.

Använd knappen Reports för att få åtkomst till rapporter om ditt transaktionsmeddelande. Se Dynamiska rapporter.

Relaterade ämnen:

Pausa en publikation för transaktionsmeddelanden suspending-a-transactional-message-publication

Du kan pausa publiceringen av ditt transaktionsmeddelande med Pause-knappen för att t.ex. ändra data i meddelandet. Händelserna behandlas därför inte längre utan hålls i en kö i Adobe Campaign-databasen.

De köade händelserna behålls under en tidsperiod som definieras i REST API (se REST API-dokumentation) eller i utlösarhändelsen om du använder kärntjänsten Utlösare (se Om Adobe Experience Cloud Triggers).

När du klickar på Resume bearbetas alla händelser som står i kö (förutsatt att de inte har gått ut). De innehåller nu alla ändringar som utfördes medan mallpubliceringen pausades.

Avpublicera ett transaktionsmeddelande unpublishing-a-transactional-message

Om du klickar på Unpublish kan du avbryta publikationen för transaktionsmeddelandet, men även publikationen för motsvarande händelse, som tar bort resursen som motsvarar händelsen som du skapade från REST-API:t.

Även om händelsen utlöses via din webbplats skickas inte längre motsvarande meddelanden och de lagras inte i databasen.

NOTE
Om du vill publicera meddelandet igen måste du gå tillbaka till motsvarande händelsekonfiguration, publicera händelsenoch sedan publicera meddelandet.

Om du avpublicerar ett pausat transaktionsmeddelande kan du behöva vänta upp till 24 timmar innan du kan publicera det igen. Detta gör att alla händelser som skickades till kön kan rensas i arbetsflödet Database cleanup.

Stegen för att pausa ett meddelande finns i avsnittet Pausa en publikation för transaktionsmeddelande.

Arbetsflödet Database cleanup, som körs varje dag kl. 04.00, är tillgängligt via Administration > Application settings > Workflows.

Ta bort ett transaktionsmeddelande deleting-a-transactional-message

När ett transaktionsmeddelande har avpublicerats, eller om ett transaktionsmeddelande inte har publicerats ännu, kan du ta bort det från transaktionsmeddelandelistan. Så här gör du:

 1. Klicka på Adobe logotyp, i det övre vänstra hörnet och välj Marketing plans > Transactional messages > Transactional messages.
 2. Håll muspekaren över valfritt meddelande.
 3. Klicka på knappen Delete element.

Du kan bara ta bort ett transaktionsmeddelande under vissa förhållanden:

 • Kontrollera att transaktionsmeddelandet har statusen Draft, annars kan du inte ta bort det. Statusen Draft gäller för ett meddelande som ännu inte har publicerats eller som har avpublicerats (och inte pausats).

 • Transaktionsmeddelanden: Om inte ett annat transaktionsmeddelande är kopplat till motsvarande händelse måste även händelsekonfigurationen avpubliceras om transaktionsmeddelandet inte har publicerats för att ditt transaktionsmeddelande ska kunna tas bort. Mer information finns i Avpublicera en händelse.

  note important
  IMPORTANT
  Om du tar bort ett transaktionsmeddelande som redan har skickat meddelanden tas även dess loggar för sändning och spårning bort.
 • Transaktionsmeddelanden från en färdig händelsemall (interna transaktionsmeddelanden): Om ett internt transaktionsmeddelande är det enda som är associerat med den motsvarande interna händelsen kan det inte tas bort. Du måste först skapa ett annat transaktionsmeddelande genom att duplicera det eller via menyn Resources > Templates > Transactional message templates.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff