Kom igång med självbetjäningsappen gs-self-service-app

Adobe Campaign Standard-integreringen med självbetjäningsprogrammet Microsoft Dynamics 365 ger dig möjlighet att konfigurera dataflöden, styra om de körs eller inte och i vilken miljö. Du måste dock uppfylla vissa krav innan du börjar använda självbetjäningsprogrammet.

Koncept och begränsningar concepts-and-restrictions

Innan du börjar med integreringsverktyget måste du förstå de koncept och skyddsprofiler som är kopplade till integreringen och vidta några inledande åtgärder för att få åtkomst.

Läs mer i följande avsnitt:

Förhandskrav self-service-app-prerequisites

Du måste konfigurera Microsoft Dynamics 365 och Adobe Campaign Standard så att integrationsappen har åtkomst till dina data. Detta tar en stund att konfigurera i Dynamics 365, Adobe Campaign Standard och Adobe I/O. När de har konfigurerats kan du dock styra integreringen via självbetjäningsprogrammets användargränssnitt.

Läs mer i följande avsnitt:

Viktiga steg för att konfigurera självbetjäningsappen self-service-app-configuration-steps

Sedan kan du börja med integreringsverktyget. Följ stegen nedan:

Öppna en webbläsare och bläddra till den koppling som är kopplad till din region:

Bekräftelse av begäran om sekretess self-service-app-acknowledgement

När du bläddrar till självbetjäningsgränssnittet för första gången visas sekretessbekräftelsen. Du måste bekräfta att du förstår din roll när det gäller att utföra sekretessförfrågningar i Campaign och Microsoft Dynamics 365 separat innan du kan fortsätta.
Läs mer om ditt sekretessansvar och om hur du hanterar sekretessförfrågningar i det här avsnittet.

Konfigurera dina autentiseringsuppgifter self-service-app-credentials

När du bläddrar till användargränssnittet för första gången bör du se en sida med ett sidhuvud som ser ut så här:

NOTE
Det är normalt att få aviseringar som anger att det inte går att ansluta till Adobe Campaign Standard eller Microsoft Dynamics 365 om appinställningarna ännu inte har konfigurerats.

Kontrollera att det är de alternativ för ORG och INSTANCE som du tänker konfigurera. Om inte, klicka på listrutan och välj rätt organisation och instans.

IMPORTANT
Om du konfigurerar anslutningsprogrammet för första gången och/eller om du inte har använt den här processen tidigare ber vi dig starkt att välja instansen "stage" eller "dev". Du måste kontrollera att konfigurationen fungerar bra innan du försöker installera i produktion.

Om du har rätt organisation och förekomst klickar du på hamburger-menyn för att visa en listruta. Klicka sedan på Settings… i listrutan för att gå till sidan där du anger dina autentiseringsuppgifter för Microsoft Dynamics 365 och Campaign (se nedan).

Fyll i följande avsnitt på sidan Settings:

  • Microsoft Dynamics 365-autentiseringsuppgifter
  • Adobe-autentiseringsuppgifter

hit om du vill ha mer detaljerad information om var du hittar informationen för varje inmatning. När du är klar klickar du på knappen Save längst ned.

Kontrollera den ursprungliga konfigurationen self-service-app-initial-config

Förutsatt att du har slutfört kraven ovan och lagt till alla dina autentiseringsuppgifter korrekt går vi nu till sidan Workflows. Läs mer om arbetsflödena för integreringsappen i den här sidan.

På sidan Workflows klickar du på pennikonen som är kopplad till arbetsflödet för Microsoft Dynamics 365 to Campaign för att redigera dess konfiguration.

På sidan Microsoft Dynamics 365 to Campaign kan du komma åt listan med tabellmappningar som du har konfigurerat. Du får som standard en kontakt-/profilmappning som är körklar. Alla andra anpassade entiteter måste konfigureras separat.

På sidan Edit Table Mapping kontrollerar du avsnittet Mappings för att se till att fält från Microsoft Dynamics 365 mappas till rätt fält i Campaign. Om du behöver lägga till andra mappningar gör du det nu, liksom eventuella ersättningar eller filter. Läs mer.

Om du vill lägga till nya mappningar finns mer information i det här avsnittet.

När konfigurationen är korrekt klickar du på knappen Play bredvid arbetsflödet Microsoft Dynamics 365 to Campaign för att starta integreringen och dataflödet.

IMPORTANT
Vi rekommenderar starkt att du först kör detta i Stage- eller Dev-miljöer innan du kör i Production. Kontrollera att stage-/dev-instansen är markerad i sidhuvudet.

När du är igång bör du kunna testa genom att lägga till eller ändra poster i Microsoft Dynamics 365 och observera dessa ändringar i Adobe Campaign inom några minuter. Om du vill avbryta den här processen trycker du bara på samma knapp för att stoppa den. Läs mer

Integreringsappens arbetsyta self-service-app-workspace

Apphuvud app-header

Med rubriken i självbetjäningsappen kan du definiera vilken organisation och instans du för närvarande visar och/eller konfigurerar.

Markera ORG och INSTANCE som du vill visa/redigera. Dessa fält är skrivskyddade, men de kan redigeras när du placerar muspekaren över dem.

En rullgardinsmeny visas när du klickar på knappen med de tre vågräta linjerna till höger om huvudet.

Posterna på den nedrullningsbara menyn är:

  • Inställningar: Om du väljer det här alternativet skickas du till en skärm där du kan ange API-autentiseringsuppgifter för Microsoft Dynamics 365 och Adobe Campaign samt andra allmänna inställningar för programmet.

  • Dokumentation: Det här alternativet är en länk till Adobe Campaign-dokumentationen som är specifik för den här integreringen

  • Kundtjänst: Det här är en länk till Experience Cloud-dokumentation som rör öppning av kundtjänstbiljett

  • Logga ut: Du loggas ut från programmet och kan logga in igen som en annan användare.

  • Om: Här visas en dialogruta med information om programmet, inklusive copyrightinformation.

Brödraperier visas högst upp på vissa skärmar när du navigerar i programmet.

Exempel:

Nedan visas ett exempel från skärmen Edit Table Mapping som visar vägbeskrivningar och sidrubriken. I det här fallet kan du klicka på texten Workflows eller Microsoft Dynamics 365 to Campaign för att gå till en av de föregående skärmarna. Edit Table Mapping i vägbeskrivningarna går inte att klicka på eftersom det är den aktuella skärmen.

Vanliga knappar app-buttons

Följande ikoner används på flera sidor i självbetjäningsappen.

- Lägg till ett nytt objekt i en lista.

- Redigera något som redan finns

- Ta bort ett objekt från en objektlista

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff