Adobe Campaign Standard och Adobe Developer Configuration för integrering av Microsoft Dynamics 365

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar Adobe Campaign Standard och Adobe I/O för att ge integreringsprogrammet åtkomst till data.

Konfigurera Adobe Campaign Standard campaign-standard

Profiltillägg

Aktivera profiltillägg i Adobe Campaign Standard. Detta behövs för att anpassade fält i profilresursen ska kunna synkroniseras från Microsoft Dynamics 365. Stegen för att aktivera dem är:

 1. Gå till Inställningar -> Administration -> Utveckling -> Publicering.
 2. Klicka på Förbered publikation för att förbereda en publikation.
 3. När färdigställandet är klart markerar du"Create the Profiles & Services Ext API" och klickar på"Publish".

Konfigurera Adobe I/O adobe-io

Med Adobe I/O kan du aktivera API-åtkomst till Adobe Campaign Standard och andra Adobe-produkter. I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar Adobe I/O för att ge Adobe Campaign Standard-integreringen med Microsoft Dynamics 365 åtkomst att synkronisera data.

Översikt

Innan du utför förintegreringsinställningarna i den här artikeln förutsätts det att du redan har etablerats och har administratörsåtkomst till Campaign Standarden i din organisation. Om detta inte har hänt måste du kontakta Adobe kundtjänst för att slutföra kampanjetableringen.

CAUTION
Steg som beskrivs nedan måste utföras av en administratör.

Konfiguration

Du måste skapa ett nytt Adobe Developer-projekt och konfigurera det för integreringen.

Skapa ett nytt projekt

Följ nedanstående procedur för att uppnå detta:

 1. Navigera till Adobe Developer Console och välj ditt Adobe organisation-ID i listrutan längst upp till höger på skärmen.

 2. Klicka sedan på Create new project under Quick Start.

 3. Klicka på Add API under Get started with your new project.

 4. Markera Adobe Campaign och klicka på Next.

 5. På nästa skärm kan du välja typ av autentisering. Du kan antingen välja OAuth Server-to-Server eller Tjänstkonto (JWT). Observera att JWT-referenser (Service Account) inte längre rekommenderas för nya projekt och har ersatts med de nyare autentiseringsuppgifterna för OAuth Server-till-Server. Instruktionerna i den här handboken gäller endast för OAuth Server-till-Server-autentisering.

 6. På nästa skärm väljer du produktprofiler som ska associeras med projektet. Välj den produktprofil som innehåller titeln: Klient-ID för Campaign-instansen - Administrators

  Exempel: Campaign Standard - ditt kampanjklient-ID - Administratörer

 7. Klicka på Save configured API.

 8. På nästa skärm ser du detaljerna om ditt nya Adobe Developer-projekt. Klicka på Add to Project längst upp till vänster på skärmen och välj API i listrutan.

 9. På nästa skärm måste du välja I/O Events-API och sedan klicka på Next.

 10. På nästa skärm klickar du på Save the configured API. Du kommer tillbaka till skärmen med projektinformation.

 11. Klicka nu på Add to Project längst upp till vänster på skärmen och välj API i listrutan, precis som du gjorde tidigare.

 12. På nästa skärm måste du välja I/O Management API och klicka på Next.

 13. På nästa skärm klickar du på Save the configured API.

Inställningen av förintegrering i Campaign är nu klar.

Relaterade ämnen

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff