Prenumerera profiler på en viss tjänst efter import av en fil subscribing-profiles-to-a-specific-service-after-importing-a-file

Det här exemplet visar hur du importerar en fil som innehåller profiler och prenumererar dem på en befintlig tjänst. När filen har importerats måste en avstämning göras så att importerade data kan identifieras som profiler. En borttagningsåtgärd utförs på dessa data för att säkerställa att filen inte innehåller några dubbletter.

Arbetsflödet presenteras på följande sätt:

 • A Läs in fil aktiviteten läser in profilfilen och definierar strukturen för de importerade kolumnerna.

  I det här exemplet är den inlästa filen i CSV-format och innehåller följande data:

  code language-none
  lastname;firstname;email;birthdate;subdate
  jackman;megan;megan.jackman@testmail.com;07/08/1975;10/08/2017
  phillips;edward;phillips@testmail.com;09/03/1986;10/08/2017
  weaver;justin;justin_w@testmail.com;11/15/1990;10/08/2017
  martin;babeth;babeth_martin@testmail.net;11/25/1964;10/08/2017
  reese;richard;rreese@testmail.com;02/08/1987;11/08/2017
  cage;nathalie;cage.nathalie227@testmail.com;07/03/1989;11/08/2017
  xiuxiu;andrea;andrea.xiuxiu@testmail.com;09/12/1992;11/08/2017
  grimes;daryl;daryl_890@testmail.com;12/06/1979;12/08/2017
  tycoon;tyreese;tyreese_t@testmail.net;10/08/1971;12/08/2017
  

 • A Avstämning anger att data från filen tillhör profildimensionen i Adobe Campaign-databasen. Endast fliken Identification är konfigurerad. Den identifierar fildata enligt profilernas e-postadresser.

 • A Deduplicering baserat på e-post fältet för den tillfälliga resursen (som är ett resultat av avstämningen) identifierar eventuella dubbletter. Om de data som importeras från filen innehåller dubbletter, kommer prenumerationen på en tjänst att misslyckas för alla data.

 • A Prenumerationstjänster Med -aktiviteten kan du välja den tjänst som profilerna ska prenumereras på, det fält som motsvarar prenumerationsdatumet och prenumerationens ursprung.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff