Sortering

Sortering är tillgängligt som standard i stigande ordning. Om du vill sortera i fallande ordning lägger du till %20desc i värdet för parametern _order.

Om du vill veta om ett fält kan sorteras kontrollerar du parametern "sorterable" i metadata för resursen. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

Exempelbegäranden

 • Exempelbegäran om GET för att hämta e-post i databasen i alfabetisk ordning.

  code language-none
  -X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/profile/email?_order=email \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
  -H 'Cache-Control: no-cache' \
  -H 'X-Api-Key: <API_KEY>'
  

  Svar på begäran.

  code language-none
  {
  "content": [
    "adam@email.com",
    "allison.durance@example.com",
    "amy.dakota@mail.com",
    "andrea.johnson@mail.com",
    ...
  ]
  ...
  }
  
 • Exempelbegäran om GET för att hämta e-postmeddelandet i databasen i fallande alfaordning.

  code language-none
  -X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/profileAndServices/profile/email?_order=email%20desc \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
  -H 'Cache-Control: no-cache' \
  -H 'X-Api-Key: <API_KEY>'
  

  Svar på begäran.

  code language-none
  {
  "content": [
    "tombinder@example.com",
    "tombinder@example.com",
    "timross@example.com",
    "john.smith@example.com",
    ...
  ]
  }
  
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff