Uteslutning exclusion

Beskrivning description

Med aktiviteten Exclusion kan du utesluta element från en population enligt vissa kriterier.

Kontext för användning context-of-use

Aktiviteten Exclusion används främst för att utföra ytterligare filtrering på inkommande övergångspopulationer.

En primär uppsättning definieras bland inkommande övergångar. Medlemmar i andra inkommande övergångar utesluts från den primära uppsättningen. Utgående övergång för uteslutningsaktiviteten innehåller bara de medlemmar i den primära uppsättningen som inte påträffades i andra inkommande övergångar.

Konfiguration configuration

 1. Dra och släpp en Exclusion-aktivitet i arbetsflödet.

 2. Markera aktiviteten och öppna den sedan med knappen bland de snabbåtgärder som visas.

 3. Välj Primary set bland de inkommande övergångarna. Detta är den uppsättning från vilken element utesluts. De andra uppsättningarna matchar element innan de utesluts från den primära uppsättningen.

  note note
  NOTE
  De inkommande övergångarna måste innehålla samma typ av population. Om den primära uppsättningen till exempel innehåller testprofiler måste de andra övergångarna även innehålla testprofiler.
 4. Hantera vid behov aktivitetens övergångar för åtkomst till de avancerade alternativen för den utgående populationen.

 5. Bekräfta aktivitetens konfiguration och spara arbetsflödet.

Exempel example

I följande exempel visas två frågeaktiviteter som konfigurerats för att filtrera profiler från Adobe Campaign-databasen som är mellan 18 och 27 år gamla och som har en ogiltig e-postadress. Profilerna med ogiltiga e-postadresser tas sedan inte med i den första uppsättningen. På så sätt kan du till exempel skicka ett e-postmeddelande.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff