Leveranskapacitet delivery-throughput

Den här rapporten innehåller data som relaterar till leveransflödet för en sändning eller flera sändningar. Den innehåller följande:

  • Antalet meddelanden som bearbetas per timme
  • The Top 5 deliveries Tabell och kompletterande sammanfattningsnummer som visar de fem leveranserna med den största vinsten i återförsök.

NOTE
The Delivery throughput På sidan visas dataöverföringshastigheten för vidarebefordran av meddelanden från Campaign till Adobe Campaign Enhanced MTA (Message Transfer Agent).
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff