Anpassa ett meddelande i appen customizing-an-in-app-message

Om du vill finjustera ditt meddelande i appen kan du använda Adobe Campaign för att få tillgång till en uppsättning avancerade alternativ när du utformar en app.

Med innehållsredigeraren i appen kan du välja mellan två meddelandelägen i appen:

 • Meddelandemall: Med den här mallen kan du anpassa appen helt med bilder eller videoklipp och åtgärdsknappar.
 • Anpassat meddelande: Med den här mallen kan du importera egen HTML-kod.

NOTE
Meddelanderendering i appen stöds bara för Android API 19 och senare versioner.

Relaterade ämnen:

Anpassa med en meddelandemall customizing-with-a-message-template

Layout layout

I Layout-listrutan finns fyra olika alternativ att välja mellan beroende på vilka meddelandebehov du har:

 • Full page: Den här typen av layout täcker hela skärmen på målenheterna.

  Den stöder medie- (bild, video), text- och knappkomponenter.

 • Large modal: Layouten visas i ett stort varningsfönster och programmet visas fortfarande i bakgrunden.

  Den stöder medie- (bild, video), text- och knappkomponenter.

 • Small modal: Den här layouten visas som ett litet fönster med en viss typ av varning. Programmet visas fortfarande i bakgrunden.

  Den stöder medie- (bild, video), text- och knappkomponenter.

 • Alert: Den här typen av layout visas som ett systemspecifikt varningsmeddelande.

  Det har bara stöd för text- och knappkomponenter.

 • Local notification: Den här typen av layout visas som ett banderollmeddelande.

  Det kan bara hantera ljud, text och mål. Mer information om lokala meddelanden finns i Anpassa en lokal meddelandetyp.

Varje typ av layout kan förhandsgranskas på olika enheter, t.ex. telefon, surfplatta, plattform, t.ex. Android eller iOS, och orientering, t.ex. liggande eller stående i det högra fönstret i innehållsredigeraren.

Media media

I Media-listrutan kan du lägga till media i dina meddelanden i appen för att skapa en övertygande upplevelse för slutanvändaren.

 1. Välj Media Type mellan bild och video.

 2. För medietypen Image anger du din URL i Media URL fältet baserat på de format som stöds.

  Om det behövs kan du även ange sökvägen till en Bundled image som kan användas om enheten är offline.

 3. Ange din URL-adress i Media URL-fältet för Video-medietypen.

  Ange sedan den Video poster som ska användas när videon hämtas på målenheterna eller tills användarna trycker på uppspelningsknappen.

Text text

Om det behövs kan du även lägga till en meddelandetitel och innehåll i meddelandet i appen. Om du vill anpassa ditt meddelande i appen bättre kan du lägga till olika fält för anpassning, innehållsblock och dynamisk text i innehållet.

 1. Lägg till en titel i fältet Message title i Text-listrutan.

 2. Lägg till ditt innehåll i Message content-fältet.

 3. Om du vill anpassa texten ytterligare klickar du på -ikonen för att lägga till anpassningsfält.

 4. Skriv ditt meddelandeinnehåll och lägg till dina anpassningsfält om det behövs.

  Mer information om anpassningsfält finns i det här avsnittet.

 5. Kontrollera meddelandeinnehållet i förhandsgranskningsfönstret.

Knappar buttons

Du kan lägga till upp till två knappar i meddelandet i appen.

 1. I Buttons-listrutan anger du texten för den första knappen i Primary-kategorin.

 2. Välj vilken av de två åtgärderna Dismiss och Redirect som ska tilldelas till den primära knappen.

 3. I Secondary-kategorin lägger du till en andra knapp i appen om det behövs genom att ange texten.

 4. Välj den åtgärd som är kopplad till den andra knappen.

 5. Om du väljer Redirect-åtgärden anger du webb-URL:en eller djuplänken i Destination URL-fältet.

 6. Ange din webb-URL eller djuplänk i Destination URL-fältet, om du väljer Redirect-åtgärden,

 7. Kontrollera meddelandeinnehållet i förhandsgranskningsfönstret eller genom att klicka på knappen Förhandsgranska.

  Se sidan Förhandsgranska meddelande i appen.

Inställningar settings

 1. Välj bakgrundsfärg mellan ljust och mörkt i Settings-kategorin.

 2. Välj om du vill visa eller inte visa en stängningsknapp med alternativet Show close button för att ge användarna ett sätt att stänga meddelandet i appen.

 3. Välj om knappjusteringen ska vara vågrät eller lodrät med Button alignment-alternativet.

 4. Välj om ditt meddelande i appen kan stängas automatiskt eller inte efter några sekunder.

Anpassa en lokal meddelandetyp customizing-a-local-notification-message-type

Lokala meddelanden kan bara aktiveras av ett program vid en viss tidpunkt och beroende på en händelse. De kommer att varna användarna om att något händer i deras app, även utan att ha tillgång till Internet.
Mer information om hur du spårar lokala meddelanden finns på den här sidan.

Så här anpassar du ett lokalt meddelande:

 1. Välj Local notification i Layout-kategorin på din Content-sida

 2. Under Text-kategorin skriver du ned Message title och Message content.

 3. Under Advanced option-kategorin i Wait to display-fältet väljer du hur länge i sekunder ditt lokala meddelande ska visas på skärmen när händelsen har utlösts.

 4. I Sound-fältet anger du filnamnet på ljudfilen, med tillägget, som ska spelas upp av den mobila enheten när det lokala meddelandet tas emot.

  Ljudfilen spelas upp när meddelandet skickas om filen är definierad i mobilprogrammets paket. Annars spelas enhetens standardljud upp.

 5. Ange en destination som omdirigerar användarna när de interagerar med ditt lokala meddelande i Deeplink URL-fältet.

 6. Om du vill skicka anpassade data i nyttolasten i form av ett nyckelvärdepar kan du lägga till anpassade fält i det lokala meddelandet. Klicka på knappen Custom fields i Create an element-kategorin.

 7. Ange Keys och sedan Values som är associerad med respektive nyckel.

  Observera att hanteringen och syftet med anpassade fält helt och hållet är mobilappen som bestämmer.

 8. I Apple options-kategorin fyller du i Category-fälten för att lägga till ett kategori-ID för anpassade åtgärder, om sådana finns i ditt Apple-mobilprogram.

Anpassa med ett anpassat HTML-meddelande customizing-with-a-custom-html-message

NOTE
Anpassat HTML-meddelande stöder inte innehållsanpassning.

I Custom message-läget kan du importera ett av dina förkonfigurerade HTML-meddelanden direkt.

Om du vill göra det behöver du bara dra och släppa eller välja filen från datorn.

Filen måste ha en viss layout som du kan hitta genom att klicka på Hämta exempelfilen.

Du kan också hitta en lista med anpassade HTML-krav för en slutförd import i Adobe Campaign.

När HTML-koden har importerats kan du förhandsgranska filen på olika enheter i förhandsgranskningsfönstret.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff